Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte

Hoge Raad: uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte

Is een cao-bepaling die inhoudt dat een uitzendovereenkomst zonder meer eindigt in geval van ziekte van de uitzendkracht rechtsgeldig? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend in een uitspraak van vandaag. De Hoge Raad oordeelt dat in zo'n situatie de uitzendovereenkomst alleen kan eindigen als de inlener daadwerkelijk een verzoek doet tot beŽindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht.