Meer rechtsbescherming voor failliete bv jegens fiscus

Meer rechtsbescherming voor failliete bv jegens fiscus

Het bedrag van een belastingaanslag is voor een failliet bindend. Als de curator niet of niet succesvol bezwaar of beroep aantekent tegen een aanslag, moet de failliet volgens de Hoge Raad de mogelijkheid hebben om zelf op te komen tegen de beslissing.