Leges voor naamswijziging niet te hoog

Leges voor naamswijziging niet te hoog

De Raad van State vindt 835 euro aan leges voor een naamswijziging niet te hoog. Eerder oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat het niet de verantwoordelijkheid is van de Nederlandse staat om discriminatoire Turkse wetgeving inzake namenrecht gratis te ‘repareren’ voor cliënte. Ook een beroep op het evenredigheidsbeginsel wordt niet gehonoreerd.