Proefschrift: De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting

Proefschrift: De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting

In haar dissertatie beschrijft Marleen van Uchelen-Schipper de rol en taakuitoefening van de raad van toezicht binnen een stichting. Volgens haar is het de hoogste tijd om de basistaak en bevoegdheden van de raad van commissarissen van de stichting te reguleren in een algemene regeling in boek 2 BW.