Het recht: in de praktijk nauwelijks toegankelijk voor armen

Het recht: in de praktijk nauwelijks toegankelijk voor armen

Conflicten tussen de Nederlandse overheid en haar burgers worden behandeld binnen het bestuursrecht. Dat geldt voor de meeste vermeende fraudes met bijstand, net als conflicten over toeslagen met de Belastingdienst. Bij die zaken toetst de bestuursrechter slechts procedureel. Daarin schuilt de stille aanname dat de overheid inhoudelijk altijd wel gelijk zal hebben — want slechts procedureel is er wellicht iets aan te merken. In de praktijk betekent dit dat de bewijslast is omgekeerd. Beschuldigt een gemeente een burger, dan het is aan de burger om aan te tonen dat de overheid een fout maakt. Daar krijg je in veel gevallen geen advocaatkostenvergoeding voor, dus zoek zelf maar uit hoe je dat regelt. Je kunt in Nederland bij wijze van spreken beter verdachte zijn dan burger — want het strafrecht biedt je meer bescherming dan het bestuursrecht. Dat is geen hyperbool.