Wetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Wetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Dit wetsvoorstel geeft de minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid om organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden, bij besluit (beschikking) te verbieden. Op grond van artikel 2:20 BW is dat op dit moment voorbehouden aan de rechter.
Deze wetswijziging grijpt fundamenteel in op het recht van vereniging. De Raad van State is van oordeel dat zwaarwegende argumenten daarvoor ontbreken. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat het voorstel specifiek gericht is op het verbieden van zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs en soortgelijke organisaties.