Bestuursrechter breidt eigen bevoegdheid uit omwille van betere rechtsbescherming