De alternatieve kwalificatie in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

De alternatieve kwalificatie in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

In het concept-wetsvoorstel voor Boek 4 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering ('de berechting') is het voorstel gedaan om een alternatieve kwalificatie mogelijk te maken. Dat voorstel staat in deze bijdrage centraal.
Wanneer het OM diverse feiten alternatief ten laste heeft gelegd, en de rechter na het onderzoek ter terechtzitting meent dat geen verantwoorde keuze kan worden gemaakt uit de voorgelegde scenario's terwijl wel vaststaat dat de verdachte een van de tenlastegelegde feiten heeft gepleegd, dan kan de rechter onder voorwaarden meerdere feiten alternatief bewezen verklaren en kwalificeren als of het ene, of het andere strafbare feit.