ECLIECLI:EU:C:2017:994
Datum20-12-2017
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 december 2017.#Peter Nowak tegen Data Protection Commissioner.#Prejudiciele verwijzing - Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens - Richtlijn 95/46/EG - Artikel 2, onder a) - Begrip ,persoonsgegevens' - Schriftelijke antwoorden van de kandidaat op een beroepsexamen - Opmerkingen van de examinator bij die antwoorden - Artikel 12, onder a) en b) - Omvang van het recht op toegang en op rectificatie van de betrokkene.#Zaak C-434/16.
Recht.nl artikelExamenkandidaten hebben recht op inzage in opmerkingen examinator (20-12-2017)
De schriftelijke antwoorden op een beroepsexamen en de eventuele opmerkingen van de examinator bij deze antwoorden vormen persoonsgegevens van de kandidaat, waartoe hij toegang moet kunnen krijgen. Hij moet kunnen controleren of de exameninstantie en de examinator geen fouten hebben gemaakt.
> Samenvatting zaak C-434/16, Nowak (Curia.eu)
> Examenresultaten zijn ook persoonsgegevens (Dafne de Boer, Dirkzwagerieit.nl)
Recht.nl artikelInzagerecht: kopie van document of lijst van persoonsgegevens? (05-06-2019)
Bij een verzoek om inzage in de verwerking van persoonsgegevens wordt vaak gevraagd om een kopie van documenten waarin zich persoonsgegevens bevinden, zoals kopieŽn van gespreksverslagen, adviezen of correspondentie. De vraag die hierbij speelt is of het inzagerecht ook het recht op een afschrift (kopie) van deze documenten omvat. Bij het honoreren van een inzageverzoek wordt er vaak als vanzelfsprekend van uitgegaan dat een kopie van het onderliggende document wordt verstrekt. Dat is praktisch, maar niet altijd noodzakelijk.
> Inzage in documenten: kopie van document of lijst van persoonsgegevens? (Jan Berkvens, Banning.nl)
> Hoe de minst expliciete uitspraak over het inzagerecht wellicht het meest inzicht geeft (Mark Jansen, Dirkzwager.nl)
TijdschriftartikelHvJ EU 20-12-2017, C-434/16
SEW 2018/79
Partijen: Peter Nowak vs. Data Protection Commissioner.
TijdschriftartikelHvJ EU 20-12-2017, C-434/16
RvdW 2018/357
Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
TijdschriftartikelExamenantwoorden zijn ook persoonsgegevens - Over de reikwijdte van de AVG (met noot)
S. Kulk
NTER 2018, afl. 5-6
Examenantwoorden zijn ook persoonsgegevens.
TijdschriftartikelHvJ EU 20-12-2017, C-434/16 (met noot)
E.J. Dommering
NJ 2018/314
Begrip 'persoonsgegevens'
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:365 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1273
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:4929
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:4283
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:4418
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2398