Hoge Raad, 01-02-2011 / 08/03371


ECLIECLI:NL:HR:2011:BM9102
Datum01-02-2011
Inhoudsindicatiehetzelfde feit als bedoeld in art. 68 Sr. Vordering tot wijziging van de tenlastelegging, art. 313 Sv. De HR verduidelijkt in voorafgaande beschouwingen de maatstaf voor de toepassing van art. 68 Sr en art. 313 Sv over hetzelfde feit. De aan verdachte verweten gedraging is in de tenlastelegging omschreven als het voorhanden hebben van materialen en stoffen die bestemd of geschikt zijn om te worden gebruikt bij onder meer het bereiden van middelen als bedoeld in lijst I bij de Opiumwet, en in de vordering tot wijziging van de tenlastelegging als het verwerven, voorhanden hebben, overdragen en/of omzetten van een uit enig misdrijf afkomstig geldbedrag. De tenlastelegging is toegesneden op art. 10a Opiumwet en de vordering tot wijziging van de tenlastelegging op art. 420bis Sr. Zowel het verschil in de juridische aard van de aan verdachte verweten feiten als het verschil tussen de omschreven gedragingen is dermate groot dat geen sprake kan zijn van "hetzelfde" feit in de zin van art. 68 Sr. Het Hof heeft de vordering tot wijziging van de tenlastelegging dus ten onrechte toegewezen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2011, 08/03371
RvdW 2011, 229
Verduidelijking grenzen art. 68 Sr. De tenlastelegging is toegesneden op art. 10a Opiumwet en de vordering tot wijziging van de tenlastelegging op art. 420bis Sr. Zowel het verschil in de juridische aard van de aan de verdachte verweten feiten als het verschil tussen de omschreven gedragingen is dermate groot dat geen sprake kan zijn van "hetzelfde" feit in de zin van art. 68 Sr. Het Hof heeft de vordering tot wijziging van de tenlastelegging dus ten onrechte toegewezen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2011, 08/03371
NJB 2011, 423
Oordeel van en beschouwingen over het vraagstuk wat dient te worden verstaan onder 'hetzelfde feit' als bedoeld in art. 68 Sr zowel in strafrechtelijke zin als bij de strafbeschikking (bestuursrechtelijke boete) en in de Europese rechtspraak.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2011, 08/03371 (met noot)
Efstratiades
NTFR 2011/523
Strafkamer Hoge Raad verduidelijkt toetsingskader van 'hetzelfde feit'.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2011, 08/03371 (met noot)
D. van Tilborg
JB 2011/56
Bestuurlijke boete. Ne bis in idem. Dezelfde overtreding. Dezelfde gedraging.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2011, 08/03371
AB 2011/225
Ne bis in idem-beginsel. Verduidelijking toetsingsmaatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-02-2011, 08/03371 (met noot)
Y. Buruma
NJ 2011/394
Algemene beschouwingen over grenzen art. 68 Sr.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5833 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AE9043 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BM9102
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:434 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1111 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:241 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1114 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1503 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5012 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3571 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1112 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1449 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8975 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1115 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1113 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BS1716 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:8 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1452 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ8645 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3636 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1686 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:222 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8793 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:228 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:69 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6904 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5166 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BW9888 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3122 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2773 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:481 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2015:91 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:13243 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1734 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4399 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:323 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5166 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ6723 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:772
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:444
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:491
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:489
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:24
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:324
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5706
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1528
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:316
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:270
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:BZ8775
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV5577
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU8695
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BS1716
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BU1355
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP7544
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BM9102
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:259
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:196
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:136
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:126
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1260
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:908
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1454
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1344
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1305
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1280
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:89
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:349
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:434
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:4151
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1484
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:5267
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2710
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2653
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2236
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2235
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2115
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1026
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:837
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:797
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:623
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:373
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:10
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:9
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:1924
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2300
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1475
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:715
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:508
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:504
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3960
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8645
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3571
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2544
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2093
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1706
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:110
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5012
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV5577
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4436
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4432
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BM9103
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BP5534
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:7431
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:7430
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:697
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:696
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:973
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:712
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2120
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1776
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1274
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1089
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2018:783
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2017
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1464
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2209
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2059
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1029
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6538
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:3696
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:8608
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4776
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4256
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11355
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:6734
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4395
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5184
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:120
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3313
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2561
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:12946
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3996
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3995
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2370
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:3524
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ6389
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ6388
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6556
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY5161
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2012:BV1593
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BX2047
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BV8904
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2011:BQ9473