Vernietigend rapport over de rechtspraak

Stagnerende modernisering, een tekort aan professionele medewerkers, financiële krapte en een gebrek aan visie bedreigen de rechtspraak. Dat constateert de Commissie Visitatie Gerechten, die de kwaliteitszorg van de rechtspraak onderzocht in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) meldde dezelfde dag dat de digitale dossiers die strafrechters en hun collega’s sinds enige tijd gebruiken, een verslechtering zijn ten opzichte van het werken met papieren dossiers.

Column: Vooringenomen rechter of objectief algoritme?

Het algoritme maakt furore in juristenland. Althans, er wordt veel over geschreven. Men maakt zich vooral zorgen over het gebrek aan transparantie van de werking en mogelijke vooringenomenheid van computerregels. Maar hoe objectief zijn rechters eigenlijk—en hoe subjectief een algoritme? Zijn er maatregelen denkbaar die het vertrouwen in algoritmes kunnen vergroten?

Jubileumbundel: 25 jaar Awb

De op 1 januari 1994 in werking getreden Algemene wet bestuursrecht is toe aan haar zilveren jubileum. Niet alleen is met de invoering van de Awb het algemeen deel van het bestuursrecht samengebracht en verder gecodificeerd, de invoering leidde ook tot een systematisering van belangrijke delen van het bestuursrecht. Bovendien werd eenheid in de rechtsgang naar de bestuursrechter gecreëerd. Dat wordt gevierd—door 87 auteurs—met 75 bijdragen aan deze jubileumbundel.

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

Dit plan geeft een nieuwe digitaliseringsoplossing voor de Rechtspraak, volgend op het vooralsnog mislukte KEI-project. De nieuwe oplossing gaat uit van het stapsgewijs realiseren van digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak voor procespartijen en procesvertegenwoordigers in alle zaakstromen voor civiel recht en bestuursrecht. Binnen enkele jaren moet berichten- en stukkenuitwisseling tussen partijen, zaaksbetrokkenen en gerechten alsnog digitaal kunnen plaatsvinden overeenkomstig het digitaliseringsregime van de KEI wetgeving. Pas op langere termijn wordt digitaal procederen verplicht gesteld.

Cassatieadvocaten aan het woord

Acht cassatieadvocaten bespreken een standaardarrest en worden geïnterviewd over hun métier.