Column: Als er één juridisch schaap over de open access-dam is…

Open access tot (wetenschappelijke) vakpublicaties moet in 2020 de standaard zijn. Het zal voor de juridische gemeenschap niet meevallen deze deadline te halen. Of het moet ineens hard gaan, nu het eerste schaap over dam is: Trema, het tijdschrift van de rechterlijke macht, is sinds kort gratis online toegankelijk. Zoals men zelf zegt in het eerste digitale editorial: 'Geen exemplaar meer om op de koffietafel te leggen, wel toegenomen gebruiksgemak.'

Wanneer is een zaak geschikt voor mondelinge uitspraak?

Een bestuurs- of civiele rechter mag mondeling uitspraak doen in zaken die zich daarvoor naar zijn oordeel lenen. Maar wanneer is een zaak geschikt voor mondelinge uitspraak? En hoe doet een rechter dat op een goede manier? De Rechtbank Gelderland startte een project om dit in kaart te brengen, met als resultaat tien aanbevelingen aan rechters voor het doen van mondelinge uitspraken.

Kan rechtstaal makkelijker?

Het juridisch taalgebruik is tegenwoordig veel eenvoudiger dan vijftig jaar geleden. Desondanks zijn zowel schriftelijke als mondelinge rechterlijke uitspraken nog steeds moeilijk te begrijpen voor niet-juristen. In deze bijdrage wordt ingegaan op pogingen die zijn gedaan om de rechtstaal te vereenvoudigen.

Trends in civiele rechtspraak

In de civiele rechtspraak zijn twee belangrijke trends zichtbaar. De eerste is een gestage daling van het aantal bodemprocedures dat voor de rechter wordt gebracht: een derde minder zaken in vergelijking met 2010. De tweede trend is de stijging van het aantal verzoekschriftprocedures (voornamelijk familiezaken).