Legal management: realiseren van juridische kwaliteit

Legal management is een nieuw vakgebied, dat de praktijk van juridische professionals vanuit een organisatiekundig perspectief benadert. Dit boek schetst hoe juridische dienstverlening zo goed mogelijk georganiseerd en aangestuurd kan worden. Experts schetsen de ontwikkeling van dit vakgebied en gaan in op de stand van zaken van het legal management binnen overheidsinstanties, het bedrijfsleven en de advocatuur.

Civiele rechter krijgt meer ruimte om regie te voeren

Nu de KEI-wetgeving is afgeschaft, geldt bij alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht. De intrekkingswet die dat regelt, bevat echter ook enkele belangrijke vernieuwingen in het burgerlijk procesrecht. Zo krijgen rechters meer ruimte om regie te voeren in het begin van een procedure.

Column: De legal influencer kruipt langzaam achter de betaalmuur vandaan

Of je nu werkzaam bent in de rechtspraktijk of in de wetenschap, je wil graag gelezen worden. En dat lezen doet men steeds vaker uitsluitend online, dus moet je er als auteur voor zorgen dat je stukken online zichtbaar zijn. Als je een legal influencer wil zijn, dan moet je niet achter de betaalmuur van de vakbladen blijven zitten. Hoe zorg je dat je gelezen wordt?

Preadviezen NJV 2019: De actualiteit van territorialiteit en jurisdictie

Het begrip 'territorialiteit' speelt een centrale rol in het nationale, Europese en internationale recht ter de afbakening van jurisdictie en rechtstoepassing. De betekenis van dit begrip vervaagt echter onder invloed van globalisering en technologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd lijken nationale staten juist grotere waarde te hechten aan soevereiniteit en behoud van de nationale beleidsvrijheid.
Vragen globalisering en digitalisering om een herwaardering van de Staat als primaire bron van regelgeving? Drie preadviezen van de Nederlandse Juristen-Vereniging gaan in op vraagstukken omtrent territorialiteit, soevereiniteit en verantwoordelijkheid.

Google voor juristen (in-house, 2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online beschikbaar. Het vinden van die informatie kan echter tijdrovend zijn. U moet als geen ander kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Tijdens deze cursus komen zoektips en -trucs aan de orde.