Column: De rechter als 'zwarte doos'

Het is voorstelbaar dat er in de toekomst rechtsprekende software ontwikkeld wordt. Maar hoe computersystemen tot een beslissing komen, wordt steeds lastiger te doorgronden. Dat zou een probleem zijn in het geval van geautomatiseerde gerechtelijke uitspraken, aangezien vonnissen volgens de grondwet de redenen moeten bevatten waarop zij rusten. Maar geeft een vonnis van een menselijke rechter wel alle redenen bloot?

Bezuinigingen op strafadvocatuur blijken oneigenlijk

In een interview met De Groene Amsterdammer schetst voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven zijn onvrede over het feit dat het invoeren van minimumstraffen hem niet gelukt is.
'Toen heb ik mij toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde te bereiken. Als je een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.' Dit leidde, niet verwonderlijk, tot beroering.

Afscheid van de klassieke gerechtelijke procedure?

Beslechting van geschillen door de rechterlijke macht is geen vanzelfsprekendheid meer: inmiddels heeft zich een keur aan alternatieven aangediend. Nemen we op termijn afscheid van de klassieke gerechtelijke procedure? Deze vraag wordt in preadviezen van de Nederlandse Juristen-Vereniging belicht vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk oogpunt.

'Rechtsstaat vooral geschikt voor juristen, in mindere mate voor burgers'

Onze rechtsstaat is uitstekend geschikt voor juristen, maar niet voor burgers, zo concludeert juridisch onderzoeksinstituut Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) in het onderstaande rapport. Voor problemen die mensen het vaakst ervaren, of die het meest belastend zijn—burenruzies, ontslag, scheiding—bieden juridische procedures meestal geen adequate oplossing. HiiL pleit voor nieuwe 'routes' voor tien veel voorkomende juridische problemen, waarbij de beste oplossing centraal staat in plaats van rigide procedures.

Verontschuldigingen eisen in civiele zaken

Afgedwongen excuses hebben, anders dan vaak wordt gedacht, wel degelijk zin. Daarom zouden rechters vaker een verontschuldiging op moeten leggen. Dat betoogt Gijs van Dijck, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. Hij ontdekte dat excuses maar zelden worden geëist in het privaatrecht: slechts 100 keer in 100.000 rechtszaken.


Gratis verder lezen? Maak 8 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen