Google voor juristen (in-house, 2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online beschikbaar. Het vinden van die informatie kan echter tijdrovend zijn. U moet als geen ander kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Tijdens deze cursus komen zoektips en -trucs aan de orde.

Proefschrift: Billijkheidsuitzonderingen

Wanneer kan de rechter besluiten af te wijken van de wettelijke voorschriften? Soms is een individuele situatie immers zo uniek, dat de toepassing van het geldende recht onbillijk zou zijn. Floor Bakker verkent hoe billijkheidsuitzonderingen worden gemaakt in het civiele recht, het strafrecht en het bestuursrecht. Vaak gebeurt dit onder verschillende noemers, waardoor het ontbreekt aan een algemeen leerstuk in literatuur en jurisprudentie. Dat leidt ertoe dat rechters geregeld billijkheidsuitzonderingen voor specifieke gevallen over het hoofd zien. Verhelderende praktijkvoorbeelden leggen terugkerende factoren bloot die een rol spelen bij billijkheidsbeslissingen.

Van regelrechter tot bemiddelingsraadsheer

De Rechtspraak experimenteert met allerlei nieuwe vormen van mediation. Die hebben met elkaar gemeen dat advocaten overbodig zijn. Het idee achter de experimenten is snelle, goedkope en laagdrempelige procedures te introduceren. De rechter is bevoegd om vonnis te wijzen, maar probeert eerst te bemiddelen. Een overzicht van pilot-projecten.

Jaarverslag Rechtspraak 2018

De Rechtspraak handelde vorig jaar 1.533.570 zaken af, 4 procent minder dan in 2017. De grootste daling deed zich voor bij bestuursrecht: het aantal belastingzaken nam af met 22 procent.
2018 was een pittig jaar voor de Rechtspraak, waarin opnieuw een financieel tekort ontstond, hoofdzakelijk vanwege het rampzalige digitaliseringsprogramma, bezuinigingen—en het teruglopende aantal zaken.

De belangrijkste jurisprudentie van 2018

Recht.nl houdt voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 100 belangrijkste juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2018 was deze uitspraak van de Hoge Raad, over de executoriale verkoop van aandelen door een pandhouder. Die zaak werd in maar liefst 17 tijdschriften besproken.