Hét kennisplatform voor juristen

Parlementaire enquêtecommissie Toeslagenaffaire wijst op noodzaak sociale advocatuur

De gesubsidieerde rechtsbescherming kampt met financiële tekorten en - mede daardoor - met een structureel capaciteitsprobleem. De beroepsgroep krimpt jaarlijks met maar liefst 10%. Waar dat toe leidt, illustreert de Toeslagenaffaire. Voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Reinier Feiner, sociaal advocaat Narda Teke-Bozkurt en Tweede Kamerlid Don Ceder reflecteren in het onderstaande radio-interview op het rapport Blind voor mens en recht van de parlementaire enquêtecommissie die de affaire onderzocht.

Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2023

In 2010 hebben de Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad afgesproken om de rechtseenheid in het bestuursrecht actief te gaan bevorderen. De daartoe ingestelde Commissie rechtseenheid bestuursrecht heeft zich in 2023 over verschillende onderwerpen gebogen, waaronder de mogelijkheden om de tussenuitspraak in te zetten om partijen te laten reageren op stukken of bewijs te laten leveren, de verschoonbare termijnoverschrijding, het verstrekken van gegevens in de bezwaarfase en de toetsing van buitenwettelijk begunstigend beleid.

Rechtspraak verwacht in 2024 circa 1,5 miljoen afdoeningen te verrichten

Volgens het Jaarplan van de Rechtspraak zullen in 2024 naar verwachting 1,5 miljoen afdoeningen plaatsvinden door 2.700 rechters en raadsheren. Een groot deel daarvan komt voor rekening van kantonrechters. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om civiele zaken tot 25.000 euro (vaak incassozaken, arbeidszaken, huurzaken, consumentenzaken en lichte strafzaken zoals snelheidsovertredingen), maar ook om rekening en verantwoording in het kader van bewind.

Intervisie / Intercollegiaal Overleg nu mogelijk in vaste groepen

Samen met de Praktizijnsbibliotheek (gevestigd in de Rechtbank Amsterdam) organiseert Recht.nl online bijeenkomsten voor honderden deelnemende advocaten. Met 4 sessies van 2 uur voldoet u dit jaar eenvoudig aan de kwaliteitstoetseneis van de Orde van Advocaten. U wordt ingedeeld in een vaste groep collegae, op het rechtsgebied van uw keuze.

Nieuwe dienst op Recht.nl: Jurisprudentie Tracker nu beschikbaar voor alle abonnees

Rechters doen jaarlijks meer dan een miljoen zaken af, waarvan er circa 55.000 openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl; zo'n 1.000 uitspraken per week. De dienst Jurisprudentie Tracker maakt deze continue stroom behapbaar.
Voor het eerst is er een kennistool waarmee u handig en snel kennisneemt van alle gepubliceerde uitspraken binnen uw specialisme — én waarmee u in een oogopslag ziet welke zaken praktijkwaarde hebben.
Deze dienst is per heden integraal beschikbaar voor abonnees van Recht.nl en biedt in essentie 18 online jurisprudentietijdschriften. Leest u voor optimaal gebruik eerst de onderstaande one pager (pdf), of klikt u in de menubalk bovenaan de website op 'JURISPRUDENTIE TRACKER' om meteen te gaan kijken!