Hét kennisplatform voor juristen

Jaarverslag Hoge Raad 2023

De Hoge Raad deed in 2023 4.000 zaken af: 3.000 strafzaken (waarvan 2.250 niet-ontvankelijk), 600 belastingzaken en 400 civiele zaken. Er werden daarentegen veel meer (circa 5.000) nieuwe zaken aangebracht.
Procureurs-generaal concludeerden in 1.250 zaken.
Er werden 30 verzoeken om cassatie in het belang der wet ingediend, wat leidde tot 5 vorderingen tot cassatie (4 civielrechtelijk en één strafrechtelijk). Ook deed de Hoge Raad uitspraak in 5 zaken waarin in 2022 een vordering tot cassatie in het belang der wet was ingediend (4 civielrechtelijke en één fiscaalrechtelijke zaak).
En een novum: voor het eerst beantwoordde de Hoge Raad een prejudiciële vraag in een strafzaak.

De belangrijkste jurisprudentie van 2023 op 15 rechtsgebieden

Recht.nl houdt al 20 jaar voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 125 belangrijkste juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2023 was deze uitspraak van de Hoge Raad, over contractuele uitsluiting van de Haviltex-maatstaf. Die zaak werd (tot op heden) in maar liefst 17 tijdschriften besproken.

Herziening bewijsrecht civiele procedures van kracht per 1 januari 2025

De waarheids- en volledigheidsplicht in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt aangevuld, waardoor er meer nadruk wordt gelegd op informatievergaring voorafgaand aan civiele procedures. Ook wordt de rol van de rechter bij de waarheidsvinding verduidelijkt, onder meer met de bevoegdheid om de feitelijke grondslag van de vordering, het verzoek of het verweer met partijen te bespreken.
Voorts wordt het inzagerecht opgenomen in de regeling van de bewijsmiddelen, de voorlopige bewijsverrichtingen worden samengevoegd tot één verzoek en het proces-verbaal van constateringen wordt als bewijsmiddel toegevoegd.

Intervisie / Intercollegiaal Overleg nu mogelijk in vaste groepen

Samen met de Praktizijnsbibliotheek (gevestigd in de Rechtbank Amsterdam) organiseert Recht.nl online bijeenkomsten voor honderden deelnemende advocaten. Met 4 sessies van 2 uur voldoet u dit jaar eenvoudig aan de kwaliteitstoetseneis van de Orde van Advocaten. U wordt ingedeeld in een vaste groep collegae, op het rechtsgebied van uw keuze.

Nieuwe dienst op Recht.nl: Jurisprudentie Tracker nu beschikbaar voor alle abonnees

Rechters doen jaarlijks meer dan een miljoen zaken af, waarvan er circa 55.000 openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl; zo'n 1.000 uitspraken per week. De dienst Jurisprudentie Tracker maakt deze continue stroom behapbaar.
Voor het eerst is er een kennistool waarmee u handig en snel kennisneemt van alle gepubliceerde uitspraken binnen uw specialisme — én waarmee u in een oogopslag ziet welke zaken praktijkwaarde hebben.
Deze dienst is per heden integraal beschikbaar voor abonnees van Recht.nl en biedt in essentie 18 online jurisprudentietijdschriften. Leest u voor optimaal gebruik eerst de onderstaande one pager (pdf), of klikt u in de menubalk bovenaan de website op 'JURISPRUDENTIE TRACKER' om meteen te gaan kijken!