Hét kennisplatform voor juristen

15 december: Symposium Internationale Kinderontvoering

Deskundigen uit de advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap laten hun licht schijnen over actuele onderwerpen van internationale kinderontvoering, geplaatst in een brede context van familierecht.
Korte voordrachten van experts worden afgewisseld met een veelbelovend rondetafelgesprek onder leiding van prof.mr. F. Ibili. Komt u donderdag 15 december ook naar Museum Beeld en Geluid in Den Haag?

Werken bij PwC Legal Services

Bij PwC Legal houd jij je bezig met juridische dienstverlening op diverse gebieden.
Je werkt samen met klanten en helpt hen met complexe juridische vraagstukken ó door middel van innovatieve oplossingen.
Ben jij klaar om het verschil te maken?

RvR en NOvA constateren problematisch tekort aan sociaal advocaten;
LexIQ formuleert integraal plan

Juist in een tijd dat er zorgen zijn over de groeiende ongelijkheid in de samenleving ó de hoge inflatie, energiekosten en andere ontwikkelingen die minvermogenden het hardst treffen ó staat de toegang tot het recht voor hen vergaand onder druk.
Waar het ministerie van Rechtsbescherming de capaciteitstekorten in de sociale advocatuur in zijn jongste voortgangsrapportage Stelselvernieuwing Rechtsbijstand (p. 28) nog bagatelliseerde, komt de Raad voor Rechtsbijstand in samenwerking met de Orde van Advocaten tot harde conclusies: de tekorten die zich in de sociale advocatuur zullen voordoen, zijn buitengewoon problematisch en vragen onder meer om een "integraal plan voor de structurele bevordering van innovatie en aantrekkelijkheid van het vak".
Een dergelijk plan bestaat sinds kort: LexIQ formuleerde gedetailleerde ideeŽn om van de sociale advocatuur opnieuw een aantrekkelijk beroep voor jonge juristen te maken. De crux: digitalisering. Met de beroepsgroep zelf aan het roer. Hier leest u meer.

Behoud van digitale rechtszittingen?

In 2020 trad spoedwetgeving in werking vanwege de uitbraken van het coronavirus, waardoor het rechtsverkeer doorgang kon vinden tijdens de lockdowns. Twee jaar na dato gaan er stemmen op om sommige oplossingen permanent mogelijk te maken, waaronder digitale mondelinge behandeling in civiele, bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures. Voor een eventuele permanente regeling voor deze voorzieningen worden in het onderstaande rapport randvoorwaarden en aandachtspunten genoemd.

Rechter formuleert 10 geboden voor advocaten; advocaat formuleert er 10 voor rechters

Petra de Bruin, rechter te Rotterdam, formuleerde 'tien geboden voor advocaten'. Advocaat Renaldo Willems repliceerde met tien geboden voor rechters.