De juridische zoekmachine van Recht.nl

De juridische zoekmachine van Recht.nl


De zoekmachine van Recht.nl is enig in zijn soort: u zoekt namelijk met Google in uitsluitend juridisch relevante content. Wat kunt u precies vinden met deze zoekmachine?


De databank van Recht.nl bevat juridisch nieuws (vanaf 2001) en samenvattingen van de 120 belangrijkste Nederlandse juridische tijdschriften (vanaf eind 2004). Via de zoekmachine rechts bovenaan alle pagina's van de website wordt deze content ontsloten. Tegelijkertijd doorzoekt u de Nederlandse wet- en regelgeving en de uitspraken van Rechtspraak.nl, het HvJ EU en het EVRM. Ook naar Europese regelgeving (richtlijnen en verordeningen) kan worden gezocht.


Zoekresultaten vallen uiteen in de volgende categorieën:


» De inhoud van Recht.nl. Vanzelfsprekend.


» Samenvattingen van vakliteratuur. U kunt zoekwoorden gebruiken - maar ook citeertitels van artikelen of annotaties (bijv. "NJB 2012/2415").


» Alle uitspraken uit Rechtspraak.nl, het College van de Rechten van de Mens, de Autoriteit Persoonsgegevens, Commissie van Aanbestedingsexperts, Commissariaat voor de Media, Geschillencommissie Verzekeraars, Kifid, Nationale Ombudsman, Reclame Code Commissie, Stichting PIV, Raad voor Rechtsbijstand, Tuchtrecht.nl en meer.


» Alle Wet- & regelgeving van Wetten.overheid.nl.


» Europese wet- & regelgeving en Europese jurisprudentie van het HvJ EU en EHRM.


» Andere openbare online juridische bronnen, waaronder ACM, NZa, TaxLive, IE-forum, Omgevingsweb - en vele andere websites die relevant zijn voor juristen.
Een aantal voorbeelden van zoekmogelijkheden:


Allereerst kunt u (vanzelfsprekend) zoeken met vrije tekst. Dit werkt net als bij Google zelf. Bijvoorbeeld:

Buitengerechtelijke ontbinding zonder ingebrekestelling, of

Haviltex


Daarnaast kunt u zoeken op ECLI of uitspraaknummers van andere gerechten. U vindt dan zowel de desbetreffende uitspraak, als uitspraken en documenten waarin de ECLI of uitspraaknummers in kwestie genoemd wordten Bijvoorbeeld:

ECLI:NL:HR:2016:251

College voor de Rechten van de Mens 2016-34

Kifid 2016-152


U kunt tevens zoeken naar Wet- en regelgeving en Kamerstukken. Bijvoorbeeld:

Artikel 138ab Sr

Artikel 10 EVRM

Tweede Kamerstuk 34490, 2


Ook zoeken op citeertitels van tijdschriften is eenvoudig. U hoeft geen rekening te houden met komma’s, spaties of slashes. Bijvoorbeeld:

JAR 2008/124

NJ 2006 234

Stb. 2015, 51