Over Recht.nl

Over Recht.nl

Recht.nl was in 1998 één van de eerste websites voor juristen in Nederland. Na de oprichting door ICT-jurist Leo van der Wees voegden Hans Janssen (o.a. voormalig directeur van uitgeverij Koninklijke Vermande), Maurits Hertzberger (uitgever) en Peter van der Landen (IT-specialist) zich in 2000 bij hem.


Recht.nl richt zich primair op juridische professionals (advocaten, overheidsjuristen, bedrijfsjuristen etc.) en op docenten en studenten recht. Wij leveren onze informatiediensten o.a. aan honderden (grotere en kleinere) advocatenkantoren en juridische afdelingen van bedrijven, een aantal rechtbanken, parketten van het OM, ministeries en decentrale overheden.