Over Recht.nl

Over Recht.nl

Recht.nl was in 1998 één van de eerste websites voor juristen in Nederland. Na de oprichting door ICT-jurist Leo van der Wees voegden Hans Janssen (o.a. voormalig directeur van uitgeverij Koninklijke Vermande), Maurits Hertzberger (uitgever) en Peter van der Landen (IT-specialist) zich in 2000 bij hem.


Recht.nl richt zich primair op juridische professionals en op docenten en studenten rechtsgeleerdheid. Wij leveren onze informatiediensten o.a. aan duizenden (grotere en kleinere) advocatenkantoren en juridische afdelingen van bedrijven, de Hoge Raad, de Raad van State, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Het Juridisch Loket en gemeenten.