Tuchtrechtelijk verleden geprojecteerd op verkeerde advocaat

Een advocaat legde beslag bij een andere advocaat op grond van een huurgeschil. Bij dat beslag vermeldde de advocaat in zijn verzoekschrift dat klageróde beslageneóals gevolg van een schrapping van het tableau zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Dit bleek echter bij nader inzien op een andere advocaat betrekking te hebben.

Verbazing over pilot rechtsbijstand met commerciële rechtshulpverlener

Minister Dekker voor Rechtsbescherming maakte een pilot bekend waarbij de Raad voor Rechtsbijstand voor de behandeling van 750 consumentengeschillen samenwerkt met rechtshulpverlener LegalGuard. Dit kan op gefronste wenkbrauwen van advocaten rekenen: LegalGuard is namelijk onderdeel van Achmea, de verzekeraar waar de minister afgelopen zomer op werkbezoek ging.