Schadebehandelaar Overheidsaansprakelijkheid bij de Gemeente Den Haag

Als Schadebehandelaar Overheidsaansprakelijkheid richt jij je op het behandelen en beoordelen van aansprakelijkstellingen van burgers en bedrijven tegen de gemeente, waaronder letselschadezaken, het terugvorderen van loonkosten en het behandelen van bezwaren tegen genomen beslissingen op dit gebied. Daarnaast werk je bij eventuele beroepszaken nauw samen met de gemeenteadvocaten. Jouw rol is ervoor te zorgen dat de regelgeving correct wordt toegepast bij schaderegelingen ten behoeve van de gemeente.

Jurist (Ruimtelijk) Bestuursrecht Bezwaar en Beroep bij de Gemeente Den Haag

Als juridisch adviseur ruimtelijk bestuursrecht bestaan jouw werkzaamheden voornamelijk uit het namens het college voeren van verweer op het gebied van vergunningverlening, ruimtelijke ordening, handhaving en huisvestingszaken. Je hebt hierbij te maken met wetten als de Omgevingswet, de Huisvestingswet/verordening en het bestuursrecht in brede zin. In samenwerking met de vakafdeling die het primaire besluit heeft genomen voer jij het verweer in alle fasen van bezwaar en (hoger) beroep bij de hoorcommissie, rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State.

Wetgevingsjurist bij het Openbaar Lichaam Bonaire

Als wetgevingsjurist ken je de fijne kneepjes van het vak. Samen met je collega’s van de afdeling Juridische en Algemene Zaken en de verschillende beleidsdirecties van het Openbaar lichaam Bonaire werk je aan nieuwe wetgeving en de wijziging van bestaande wetgeving. Hiertoe bestudeer je de BES-regelgeving, Nederlandse (Rijks)wet- en regelgeving, verdragen en eventueel ook jurisprudentie.

Juridisch Adviseur bij de Eerste Kamer der Staten Generaal te Den Haag

Binnen de Eerste Kamerorganisatie, de Griffie, is de laatste jaren meer behoefte aan juridische ondersteuning en validatie ontstaan. Als juridisch adviseur heb je te maken met uiteenlopende juridische terreinen. Zo denk je onder andere mee en adviseer je over privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke, politiek-juridische en algemeen bestuurlijke vraagstukken. Jij zorgt dat de organisatie bij de uitvoering voldoet aan de geldende wet- en regelgeving én je beheerst juridische risico’s. Je werkt op een unieke positie in het Nederlandse Staatsbestel en bent een ervaren en onmisbare schakel.

Juridisch Informatiemedewerker bij de Praktizijnsbibliotheek te Amsterdam

De Praktizijnsbibliotheek is in 1837 opgericht als vereniging voor advocaten en is gevestigd in de Rechtbank Amsterdam aan de Zuidas. Wij zijn één van de meest complete juridische bibliotheken in Nederland. Wij ontplooien een scala aan nieuwe, digitale activiteiten, terwijl het goede van de bestaande dienstverlening behouden wordt.
Wij zoeken een Juridisch Informatiemedewerker voor 24-32 uur per week. Bij de Praktizijnsbibliotheek word je door advocaten uitgedaagd om optimale zoekresultaten te behalen en je zoekvaardigheden verder te ontwikkelen. Je gaat je verdiepen in relevante ontwikkelingen in de juridische informatiewereld (open access, AI) en je helpt bepalen welke rol de bibliotheek daarin kan vervullen.

Woo-jurist bij de Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Als Woo-jurist word jij verantwoordelijk voor de volledige behandeling van verzoeken tot openbaarmaking van gemeentelijke informatie. Je beoordeelt alle binnenkomende verzoeken en formuleert primaire besluiten. Daarnaast controleer je de anonimisering. Je stelt verweerschriften in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures op en je vertegenwoordigt het college bij de bezwarencommissie en de rechtbank. Je participeert in de Woo-projectgroep die zich bezighoudt met de actieve openbaarmakingsplicht en levert een bijdrage aan digitaliseringsprojectgroepen die raakvlakken hebben met de Woo.

Arbeidsjurist bij de Samenwerkende Veiligheidsregio’s Gooi & Vechtstreek en Flevoland te Hilversum

Ben jij een arbeidsjurist met affiniteit voor beleidsvorming, arbeidsvoorwaarden en casuïstiek begeleiding? Wij zoeken een beleidsadviseur die juridisch alles weet van rechtsposities en arbeidsvoorwaarden binnen de overheid. Je weet goed om te gaan met verschillende belangen binnen een politiek gestuurde organisatie en schakelt moeiteloos tussen partijen. Naast organisatiesensitief ben je flexibel, creatief en maak je graag zaken mogelijk.

Talent Pool for Lawyers at the European Patent Office in The Hague

The European Patent Office (EPO) examines European patent applications, enabling inventors, researchers and companies from around the world to obtain protection for their inventions in up to 45 countries. Are you a legal enthusiast with a talent for challenges on an international level? As a lawyer at the EPO you will play a key role in providing first-class legal support and guidance to decision makers. We are looking for lawyers who have an agile mindset, are committed to their own professional development and who are open to working in new and different legal fields.

Senior Medewerker Erfpacht- en Contractbeheer bij de Gemeente Amsterdam

Voor de afdeling Erfpacht & Uitgifte zijn we op zoek naar een senior medewerker die aan de slag gaat met complexe dossiers waarin erfpachters zich niet (volledig) houden aan de erfpachtvoorwaarden. Je werkt samen met andere afdelingen binnen de directie Grond & Ontwikkeling, evenals met externe belanghebbenden, waaronder notarissen en het Kadaster. Je adviseert en informeert op het gebied van erfpachthandhaving richting je collega’s, het management en erfpachters.

Juridisch Adviseur bij de Provincie Utrecht

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Jij levert die bijdrage als adviseur in een team van 30 juristen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor juridische ondersteuning, onder meer bij het ontwikkelen van beleidsvoorstellen en provinciale regelgeving. Jouw advieswerk heeft daarmee een focus op staats- en bestuursrecht.

Wetgevingsjurist (duurzame) hypotheken bij a.s.r. te Utrecht

Onze missie is klanten helpen met het verzekeren van risico’s die zij niet zelf willen of kunnen dragen. Ook bieden we hypotheken en bancaire diensten. Het principe van Environment, Social en Governance (ESG) loopt als een rode draad door onze bedrijfsvoering. Om de meest duurzame hypotheekverstrekker van Nederland te worden, is er een cruciale rol weggelegd voor een Jurist Duurzame Hypotheken: alle ESG-gerelateerde wet- en regelgeving in relatie tot hypotheken overzien en bijhouden. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het waarborgen van de duurzaamheid van hypotheekproducten en houdt ontwikkelingen nauwlettend in het oog.

Legal Counsel bij Fox-IT/NCC Group te Delft

Wij zijn Fox-IT, oftewel Fox. We zijn onderdeel van NCC Group en samen met 2.000 collega's over de hele wereld werken we aan onze missie om een veiligere samenleving te creëren. We doen dit voor organisaties waar cyberbeveiliging van groot belang is; met ethisch hackers en incident responders, developers en security consultants.
Het beheersen van risico's en het creëren van werkbare juridische oplossingen vormen een belangrijk onderdeel van jouw taakuitvoering. Primair ligt de focus op het ondersteunen en adviseren bij contractonderhandelingen. Samen met de Lead Legal Counsel maak je deel uit van het Global Legal Team van NCC Group. Hierdoor werk je in een internationale omgeving.