Juridisch Administratief medewerker bij de RDW te Zoetermeer

Als administratief juridisch medewerker ben je de spil in veel activiteiten op de afdeling JBZ. Wat de functie aantrekkelijk maakt, is de diversiteit aan werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor de postverwerking, de administratieve verwerking van bezwaarschriften en (hoger-)beroepszaken alsmede de dossiervorming. Ook bewaak je proactief procedures en ondersteun je op andere gebieden je collega’s op secretarieel vlak.

Senior administratief juridisch medewerker bezwaar & beroep bij de NVWA te Utrecht

Je bent een echte spin in het web. Met jouw ervaring weet jij het overzicht goed te bewaken en zorg je samen met twee andere senior administratief juridisch medewerkers dat alle zaken tijdig en zorgvuldig afgehandeld worden. Als senior ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van je administratieve cluster. Je weet welke prioriteiten je moet stellen, je bewaakt en verdeelt het werk en helpt collega’s wanneer zij knelpunten ervaren.

Senior Juridisch Medewerker Intensief Toezicht bij de Belastingdienst te Utrecht

Als senior juridisch medewerker heb je een belangrijke rol. Je gaat aan de slag in twee teams: registratieproces / rechtmatigheidsonderzoek en verwijtbaarheidsbeoordeling / sanctiebepaling. Jij bent de inhoudelijk expert van de teams, je begeleidt collega’s bij hun werkzaamheden en bent een vraagbaak voor hen. Binnen je team bewaak je de eenheid van beleid en uitvoering en sta je hen bij tijdens allerhande vraagstukken binnen het spectrum van formeel recht, materieel recht en toezicht. Verder informeer en adviseer je het management.

Senior Juridisch Adviseur bij de Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp

Je gaat werken voor het team Juridische Zaken van onze gemeente. Daar werken momenteel 22 collega’s die voor alle voorkomende juridische zaken afhandelen. Ons team van zes senior juridisch adviseurs adviseert organisatie en bestuur op privaat- en bestuursrechtelijk gebied. Er worden zelfstandig contracten beoordeeld en adviezen gegeven met betrekking tot het sociaal domein, de Wet open overheid en een brede range van bestuursrechtelijke kwesties. Ook adviseren wij over de juridische aspecten bij subsidies.

Rechtshulpverlener bij Stichting Je Goed Recht te Rotterdam

Stichting Je Goed Recht verleent gratis eerstelijns rechtshulp aan minder vermogende en zelfredzame Rotterdammers. Onze spreekuren worden gehouden door een team van studenten Rechtsgeleerdheid en vaste krachten begeleid door een van onze senior rechtshulp experts.
Ben jij een maatschappelijk betrokken juridisch professional met een groot sociaal hart en wil je jouw kennis en ervaring inzetten voor het toegankelijk maken van rechtshulp in Rotterdam? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren.

Advocaat-Stagiair bij CKV Advocaten te Zwolle

Voor ons kantoor zijn wij op zoek naar one of us! Wij zoeken een talentvol jurist (Master Nederlands Recht met civiel effect) met een goed analytisch vermogen, die ter ondersteuning van onze advocaten op verschillende rechtsgebieden inzetbaar is. Je start als juridisch medewerker - en bij gebleken geschiktheid zal je binnen enkele maanden doorstromen naar een plek als advocaat-stagiair.

Senior juridisch secretaresse Ondernemingsrecht / M&A bij DVDW te Den Haag

Binnen onze sectie Ondernemingsrecht / M&A werken experts die de kennis en ervaring met het ondernemingsrecht combineren met fusies en overnames. Zo worden onze cliënten optimaal begeleid bij transacties van ondernemingen. Dit hechte, specialistische team wordt aangestuurd door een sectiecoördinator voor wie wij op dit moment op zoek zijn naar een senior juridisch secretaresse. Samen met twee collega’s ontzorg je het team van advocaten en zorgen jullie ervoor dat de praktijk als een geoliede machine draait.

Juridisch Adviseur bij BIJ12 te Utrecht

BIJ12 is onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de vereniging van en voor de 12 provincies. Wij brengen kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Ook zorgen we voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Ben jij een ervaren juridisch adviseur en wil jij provincies ondersteunen bij de uitvoering van het natuurbeleid? Dan is BIJ12 op zoek naar jou!

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Velsen

Ons team Juridische Zaken is onder meer belast met het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, de juridische kwaliteitszorg en de algemene juridische advisering aan bestuur en organisatie. Jij behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt de gemeente in (hoger) beroep. Het betreft vooral zaken op het gebied van het omgevingsrecht en aanverwante rechtsgebieden, zoals de APV. Jouw werk is afwisselend en de diversiteit aan onderwerpen is groot.

Senior Jurist bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten college. Als Senior Jurist adviseer jij leidinggevenden en externe commissies over de aanpak van complexe juridische kwesties. Daarnaast treed je op in procedures en formuleer je adviezen voor de rechtsbeschermingscommissies. Je beoordeelt klachten, bezwaar- en beroepschriften op ontvankelijkheid en je ontwikkelt creatief en actief casuïstiek over onderwijsrechtelijke en bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Senior Jurist / Advocaat bij de RET te Rotterdam

In Rotterdam en omgeving kent vrijwel iedereen de bussen, trams en metro’s van de RET. Achter de schermen zetten honderden professionals zich in voor comfortabel en veilig openbaar vervoer in de regio. Jij houdt je voornamelijk bezig met arbeids- en sociaal zekerheidsrecht en je adviseert bij cao-onderhandelingen. Verder krijg je te maken met interne bezwaarschriften, bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepszaken en (letsel)schadezaken in verband met mogelijke werkgeversaansprakelijkheid.

Manager Indirect Tax M&A bij Deloitte te Amsterdam

Als adviseur word jij onderdeel van het meest toonaangevende btw-M&A team van Nederland. Je werkt aan due dilligence, transactiestructurering en afstemmingstrajecten met de Belastingdienst. Je verricht je werkzaamheden als onderdeel van een team met corporate tax, loonbelasting, transfer pricing en douane specialisten met een focus op transactiewerk. Verder begeleid je de minder ervaren adviseurs van het team en loop je mee met je meer senior collega’s bij het managen van projecten en klantrelaties.

(Senior) Consultant Transformations Team bij Deloitte te Amsterdam

Als consultant maak je in deze rol deel uit van een nieuw en snelgroeiend team. Je houdt je bezig met multidisciplinaire transformatie projecten voor onze grootste internationale klanten, van ontwerp tot uitvoering. Dit betreft bijvoorbeeld het veranderen van een businessmodel, het reduceren van het aantal juridische entiteiten, financieringsherstructurering, of het herfinancieren of integreren van operaties. Heb jij 2 tot 6 jaar werkervaring in de fiscaliteit of ondernemingsrechtpraktijk? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres!

Teamleider Juridische Zaken, Verzekeringen & Inkoop bij de Gemeente Emmen

Wij zijn de grootste gemeente in Drenthe en één van de 40 grote gemeenten in Nederland. Met zo’n 900 collega’s werken we voor en met ruim 100.000 inwoners. Het team Juridische Zaken, Verzekeringen & Inkoop voorziet de gemeente onder meer van inkoopadviezen. Doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid zijn daarbij de uitgangspunten. Tevens is het contractbeheer bij dit cluster belegd. Als teamleider word jij onderdeel van het management.

Coördinerend Wetgevingsjurist bij de VNG te Den Haag

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van Nederlandse gemeenten. De komende jaren treedt veel wetgeving in werking die van invloed is op het takenpakket van gemeenten. Wil jij het verschil maken in het beleid van duizenden ambtenaren en bestuurders? Als Coördinerend Wetgevingsjurist houd jij je bezig met de ontwikkeling van regelgeving. De functie bestaat onder meer uit het opstellen, beoordelen en vernieuwen van de ruim 100 modelverordeningen van de VNG.

Juridisch Adviseur IE- en Privacyrecht bij de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland. Wat meer mensen mogen weten, is dat de KB innoveert. Waar de Da Vinci Code van Dan Brown, een linked data-omgeving en intellectuele eigendom samenkomen: dat is de plek waar jij ons als juridisch adviseur gidst om met auteursrechten en persoonsgegevens om te gaan. Je brengt juridische (on)mogelijkheden van de digitale bibliotheek in kaart en je zorgt voor compliance met de AVG.

Advocaat-Stagiair Ondernemingsrecht bij HEUSSEN te Amsterdam

HEUSSEN is onderdeel van een internationaal samenwerkingsverband van acht advocatenkantoren in drie Europese landen. Als advocaat-stagiair werk je mee in onze dynamische transactie- en adviespraktijk. Je bent bezig met uitdagend werk rond fusies, overnames, herstructureringen en joint ventures. In een hecht en gedreven team ondersteun je vennoten en senior medewerkers onder andere met het verrichten van due diligence-onderzoek en het opstellen van transactiedocumenten.

Vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten bij de Gemeente Stichtse Vecht te Maarssen

Als vergunningverlener APV en bijzondere wetten heb je zowel contact met de aanvragers van vergunningen als met collega’s en andere externe partijen. Samen met jouw team en collega’s binnen Stichtse Vecht werk je vlot en zorgvuldig toe naar het nemen van beslissingen op aanvragen. Je bent je altijd bewust van het feit dat sommige aanvragen gevoelig liggen en afstemming vragen met de portefeuillehouder; de burgemeester.

Rechters in Opleiding bij de Rechtspraak in het gehele land

In een opleidingstraject van vier jaar (bij 2 tot 6 jaar juridische werkervaring) of twee jaar (vanaf 6 jaar juridische werkervaring) word je opgeleid tot rechter. Je start de opleiding met het werken aan een persoonlijk opleidingsplan, waarin je je eigen leerproces in kaart brengt. Gedurende de opleiding werk je bij verschillende afdelingen van een rechtbank in verschillende rechtsgebieden. Via de onderstaande link vind je alle beschikbare opleidingsplaatsen per 1 oktober 2023 - maar in overleg kun je ook op een later moment starten.

Strategisch Adviseur Participatie bij De Dienst Noardwest Fryslân te Franeker

De Dienst is een zelfstandige organisatie van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. Deze gemeenten hebben een aantal van hun taken op het gebied van onder andere de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet overgedragen aan De Dienst. In deze functie houd jij je bezig met brede (samenwerkings)vraagstukken op het gebied van de Participatiewet.

Juridisch Medewerker Wet open overheid bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem

Als juridisch medewerker Woo handel je informatieverzoeken af. Hierbij werk je nauw samen met de dossierhouders. Je analyseert de informatie die wordt opgevraagd, toetst deze aan de Woo en stelt besluiten op waarin je de belangen van de organisatie en consequenties voor het bestuur meeneemt. Daarnaast maak je kaders, procedures en richtlijnen voor de afhandeling van Woo-verzoeken en zorg je voor de implementatie daarvan.

Jurist Vergunningverlening bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Als Jurist Vergunningverlening maak je deel uit van het juristenteam Reguleren, Advies en Omgeving. Dit team houdt zich bezig met de juridische en beleidsmatige advisering op het gebied van omgevingsvergunningen milieu, ruimtelijke ordening en bouw, het voeren van gerechtelijke procedures en het afhandelen van Wob-verzoeken. Ook hoort de advisering over de juridische aspecten van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluidbelasting, afval, bodem, indirecte lozingen, milieueffectrapportage en energie tot het takenpakket.

Bedrijfsjurist bij ICTU te Den Haag

De 600 medewerkers van ICTU helpen overheidsinstanties bij het invullen en verbeteren van digitale dienstverlening. Iedereen gebruikt diensten die ooit bij ICTU zijn gerealiseerd. Denk aan DigiD, Overheid.nl en het Burger Service Nummer.
Voor jouw collega’s word jij hét aanspreekpunt voor juridisch advies. Je zet het team Juridische Zaken op de kaart als deskundige (sparring)partner voor alle lagen binnen onze organisatie. Met als missie: samen werken aan een betere digitale overheid.

Advocaat-Medewerker of Gevorderd Advocaat-Stagiair bij JAV Advocaten te Heerenveen

Vanwege groei en ambities binnen onze dynamische praktijk, zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker of een gevorderd advocaat-stagiair. Word jij onze nieuwe collega en ga jij met ons samenwerken in zaken gericht op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en de algemeen civiele praktijk? We komen graag met jou in contact! Wij bieden een marktconform salaris, een informele en persoonlijke werksfeer en een dynamische praktijk, waarbij geen dag hetzelfde is.

Legal Counsel bij Koole Terminals te Rotterdam

Koole/Alkion is Europees marktleider in tankopslag, met locaties in 7 landen en in totaal 20 terminals. Ter versterking van het Legal Team zijn wij op zoek naar een Legal Counsel die als juridische sparringpartner voor de business zal optreden om waarde toe te voegen en onze bedrijfsvoering te verbeteren. Je bent werkzaam op de locatie Rotterdamse Botlek en zal af en toe op reis gaan naar één van onze (inter)nationale locaties. Je werkt nauw samen met de managementteams van verschillende terminals en de stafafdelingen.

Advocaat-Medewerker IE, ICT- en privacyrecht bij Elferink & Kortier Advocaten te Enschede

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, leergierige, loyale en slimme beginnend advocaat-medewerker of gevorderde advocaat-stagiair die al een paar jaar in de advocatuur werkzaam is. Ons kantoor levert hoog specialistische juridische dienstverlening in een absolute niche (IE, ICT & privacy). Wij zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft in de civielrechtelijke praktijk. Ervaring met een van de rechtsgebieden in onze niche is een pré, maar geen vereiste.

Juridisch medewerker IE, ICT & Privacy bij Elferink & Kortier Advocaten te Enschede

In verband met uitbreiding van onze praktijk zijn wij per direct op zoek naar een juridisch medewerker. Desgewenst en bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid om op termijn door te groeien naar de functie van advocaat-stagiair. Ben jij net civielrechtelijk afgestudeerd? Wil jij je carrière goed van start laten gaan en heb je zin om de theorie in de praktijk te brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jurist Bestuursrecht bij de Gemeente Zaanstad

Bij Zaanstad zetten we ons in voor mooie gebiedsontwikkelingen en de uitdagende implementatie van de Omgevingswet. Jij bent als jurist helemaal in je element bij het uitpluizen van regelgeving. Voor het nieuwe omgevingsplan moeten namelijk alle regels uit de bestemmingsplannen vertaald worden naar uniforme toepasbare juridische regels. Onderzoekend en actief ga je nauwkeurig alle regelgeving langs. Je zet je creativiteit in om globalere en flexibelere regels te creëren voor het omgevingsplan.

Senior Juridisch Adviseur Bestuursrecht bij de Gemeente Leiden

Wij dagen je uit om gespecialiseerde advisering op bestuursrechtelijk gebied te combineren met het aanscherpen van je bekwaamheid als juridisch adviseur. De inhoudelijke nadruk ligt op bestuurs- en gemeenterecht. Je adviseert in de dynamische omgeving van vier samenwerkende gemeenten – Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude – o.a. over gemeentelijke regelgeving en besluiten, sociaal domein, openbare orde en veiligheid, subsidierecht, Woo, mandaten en gemeenschappelijke regelingen.

Rechters-Plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg te Roermond

De rechtbank Limburg is op zoek naar rechters-plaatsvervanger die kunnen worden ingezet als alleensprekende rechter (unusrechter) in WOZ zaken. Ben jij een jurist met ruime, aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van fiscale wet- en regelgeving, gemeentelijke wetgeving en met name de Wet WOZ? Deze functie is uitermate geschikt voor juristen die met behoud van hun bestaande werk (tenminste één keer maand) recht willen spreken. Grijp deze unieke kans om werkzaam te zijn bij de Rechtspraak!

Senior Juridisch Adviseur Omgevingsrecht bij de Gemeente Utrecht

Als senior juridisch adviseur omgevingsrecht ben je een ervaren specialist op het gebied van ruimtelijke ordening, in het bijzonder voor wat betreft het maken van bestemmingsplannen. Je bent verantwoordelijk voor het adviseren over complexe vraagstukken op dit vakgebied en voor het vertalen van grotere complexe ruimtelijke initiatieven en projecten in passende ruimtelijke planvormen. Je werkt gebiedsgericht, wat inhoudt dat je verantwoordelijk bent voor een eigen deel van de omvangrijke en complexe gemeente Utrecht.

Beginnend Advocaat-Medewerker Personen- & Familierecht bij CKV Advocaten te Zwolle

Wij zijn een middelgroot advocatenkantoor met een cliëntenkring in onze prachtige regio. Wij zoeken een talentvolle advocaat (gevorderde advocaat-stagiaire/beginnend medewerker) met uitstekende juridische en commerciële vaardigheden. Net zo belangrijk is het dat je humor hebt en dat je het net als wij leuk vindt om je dag te beginnen met een gezamenlijke kop koffie. Onze familierechtpraktijk bestaat zowel uit toevoegings-, als uit betalende cliënten.

Beginnend Advocaat-Medewerker Civiel Recht bij CKV Advocaten te Zwolle

Voor ons kantoor zijn wij op zoek naar een one of us! Met ons team van 8 gespecialiseerde advocaten staan wij zowel ondernemers, als particulieren bij. Wij zoeken een talentvolle gevorderde advocaat-stagiaire / beginnend medewerker met uitstekende juridische en commerciële vaardigheden. Je hebt ervaring opgedaan binnen het algemeen verbintenissenrecht. Affiniteit met het ondernemingsrecht of arbeidsrecht is een pré - maar geen vereiste.

Rechter of Officier van Justitie (voor een week) bij SSR te Utrecht

Veel rechtenstudenten hebben vanuit de collegebanken nauwelijks beeld van de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden van een rechter of een officier van justitie. SummerCourt is in 2009 ontstaan vanuit het idee om het werk van de rechterlijke macht in Nederland meer bekendheid te geven. Hoe komt een rechter tot zijn oordeel en welke afwegingen maakt een officier van justitie? Om die vragen te beantwoorden kun je online deelnemen aan verschillende workshops.