Advocaat-Stagiair Aanbestedingsrecht bij Ten Holter Noordam advocaten te Rotterdam

Ten Holter Noordam advocaten, één van de top 50-kantoren in Nederland, is een multiservicekantoor met een focus op de marktgebieden Bouw, Haven, Zorg en Overheid. Als advocaat aanbestedingsrecht adviseer je zowel overheden als inschrijvers over aanbestedingsprocedures en –geschillen. Of het nu gaat om begeleiding bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten, adviseren over de uitzonderingen op de aanbestedingsplicht, de uitleg van criteria beoordelen, het toetsen van beoordelingen, het procederen over ongeldigheid van een inschrijving of het in rechte in stand houden van de gunningsbeslissing: het passeert allemaal de revue.

Afdelingshoofd Juridische Zaken bij de Inspectie Leefomgeving en Transport te Den Haag

Als afdelingshoofd geef je coachend leiding aan de vier andere teamleiders. Hierbij is veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Je motiveert medewerkers van de afdeling en van jouw team in het bijzonder om het beste uit zichzelf te halen en optimaal bij te dragen aan de doelstellingen van het Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Jouw doel: de kwaliteit van de juridische advisering verbeteren. Dit doe je ook door medewerkers onderling met elkaar én met de koers van de ILT te verbinden.

Adviseur juridische zaken Natuurinformatie en natuurbeheer bij BIJ12 te Utrecht

BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. We ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke kerntaken, met name op het gebied van vitaal platteland en natuur. Als adviseur juridische zaken stel je onder meer regelgeving op en adviseer je provincies en hun ketenpartners over de rechtmatigheid en uitvoerbaarheid van beleidsvoorstellen.

Advocaat-Stagiair Banking & Finance bij Florent te Amsterdam

Florent is een jong kantoor met innovatieve en ondernemende cliënten. Wij adviseren hen in brede zin, zowel bij nieuwe financieringen als bij (financiële) moeilijkheden. Je wordt lid van ons Banking & Finance team, dat leningnemers en financiers bijstaat in nationale en internationale financieringstransacties. Daarbij adviseert het team ook over de inrichting of herstructurering van de kapitaalstructuur van ondernemingen, het vestigen en uitwinnen van zekerheidsrechten en over (her)financieringen.

Bestuurlijk Juridisch Medewerker Handhaving bij de Gemeente Amstelveen

Als Juridisch medewerker openbare ruimte heb je binnen de afdeling verschillende rollen. Als juridisch medewerker geef je zelfstandig invulling aan bestuurlijke handhavingstrajecten. Als toezichthouder handhaving horeca geef je zelfstandig met gemeentelijke handhavers vorm aan het handhaven van het Horeca beleid en als Boa-coördinator zorg je voor overzicht en afstemming van de bevoegdheden van de Boa’s binnen de gemeente. Daarbij geef je ook uitvoering aan het speerpunt Jeugd & Alcohol.

Functionaris voor Gegevensbescherming bij OVER-gemeenten te Wormer

Wij zijn OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Jij bent een pragmatische FG die onze organisaties proactief adviseert en controleert als het gaat om privacy en persoonsgegevensbescherming. Je kan de ‘geest van de wet’ vertalen en denkt in mogelijkheden. Je bent in ieder geval integer, betrouwbaar en onafhankelijk en beschikt over politieke sensitiviteit. Je bent je bewust van de veranderende omgeving, innovatief en bent daarnaast bereid tot permanente scholing.

Senior beleidsmedewerker juridische zaken bij de Gemeente Medemblik

- U adviseert collega’s, management, griffie en bestuur op juridisch gebied,
- U wordt secretaris van de commissie voor de bezwaarschriften,
- U vertegenwoordigt bestuursorganen in rechtszaken,
- U handelt ingebrekestellingen dwangsom niet tijdig beslissen af,
- U behandelt Wob-verzoeken, en
- U verricht diverse werkzaamheden in het kader van de AVG (privacy).

Jurist sociaal domein bij de Gemeente Rijswijk

Voor het team Juridische Zaken zoeken we een jurist sociaal domein. Jouw werkzaamheden bestaan uit onder meer uit het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften op gebied van het sociaal domein (o.a. Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Huisvestingsverordening). Daarnaast behandel je (hoger) beroepszaken en verzoeken om een voorlopige voorziening.

Jurist fysieke leefomgeving bij de Gemeente Rijswijk

Voor het team Juridische Zaken zoeken we een jurist fysieke leefomgeving. Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften, met name op gebied van het omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten. Bezwaarschriften worden op ambtelijk niveau afgehandeld; het behandelen van (hoger) beroepszaken en verzoeken om een voorlopige voorziening;

Privacy jurist bij de Gemeente Rijswijk

Als privacy jurist werk je nauw samen met het team Privacy. Dit team bestaat uit de Functionaris Gegevensbescherming en de adviseurs Informatieveiligheid en Privacy. Het team is verantwoordelijk voor een brede implementatie van het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid en voor het hele spectrum van procedurele, technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Jurist bij de Gemeente Midden-Delfland te Schipluiden

Voor de afdeling Bestuur en Management Ondersteuning van onze gemeente zijn wij op zoek naar een ervaren jurist. Je werkt direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris en onder aansturing van een coördinator. Jij maakt deel uit van het team juridische zaken; een team van 5 jonge betrokken juristen die het managementteam, de bestuurders en de medewerkers op alle onderwerpen juridisch ondersteunt en adviseert.

Adviseur Bestuurlijk Juridische Zaken bij de Gemeente Krimpenerwaard te Schoonhoven

De gemeente Krimpenerwaard is een gemeente met meer dan 55.000 inwoners, bestaande uit elf kernen. De afdeling Bestuur- en managementondersteuning is als ondersteunende afdeling dienstverlenend aan alle organisatieonderdelen. Ben jij een ervaren juridisch adviseur die het een uitdaging vindt om zich met bezwaarschriften en kwaliteitszorg van de organisatie bezig te houden? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Partner Cassatie bij BarentsKrans te Den Haag

BarentsKrans behoort tot de selecte groep advocatenkantoren met een van oudsher omvangrijke cassatiepraktijk. De praktijkgroep adviseert advocaten en hun cliënten uit binnen- en buitenland en voert cassatieprocedures op het gehele terrein van het civiele recht. Ook bijstand in een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad behoort tot de dienstverlening, net als mee-procederen in appèl en na cassatie en verwijzing.

Advocaat familie- en/of erfrecht bij Van Kooten Advocaten te Utrecht

Wij zoeken een advocaat (of gevorderde advocaat-stagiaire met afgeronde beroepsopleiding) met interesse in het familie- en erfrecht en in bredere zin het privaatrecht. Daarbij is er ruimte voor inbreng van eigen behoeften en wensen. Een afgeronde VFAS-, VEAN- en/of MfN-opleiding is een pré. Ons kantoor kenmerkt zich door zijn platte organisatie en informele werksfeer waarbij wij veel waarde hechten aan collegialiteit. Om de beste dienstverlening te waarborgen, vinden inhouse cursussen en overleggen plaats.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Gorinchem

Wij zoeken een juridisch adviseur die denkt in mogelijkheden en die snel kan schakelen dus als jij je hierin herkent en zin hebt om je in te zetten voor het publieke belang dan zijn wij op zoek naar jou! Je gaat je onder meer bezig houden met advisering bij vraagstukken op bestuursrechtelijk vlak en het aanbestedingsrecht, maar met het Europees recht en met de Wet markt en overheid.

Bedrijfs-en Verenigingsjurist bij FNV te Utrecht

Je bent werkzaam voor de Centrale Vereniging Ondersteuning en Directie Ondersteuning van de FNV. Je verzorgt de (juridische) ondersteuning van de Directie, het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Vereniging, bij het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid en directiebeleid van de FNV. De voornaamste opdrachtgevers zijn de Algemeen Secretaris en de Algemeen Directeur.

Beleidsadviseur juridische zaken bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten

Als jurist werk je binnen het team Juridische Zaken van de afdeling Bestuursondersteuning. In deze afdeling is, naast de juridische aangelegenheden, ook de ondersteuning t.b.v. de bestuurlijke besluitvorming ondergebracht (team Bestuurszaken). Je bent verantwoordelijk voor uiteenlopende zaken op het gebied van waterschaps-, bestuurs- en privaatrecht. Hierin voel jij je als een vis in het water. Indien nodig behandel je ook juridische zaken met betrekking tot de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Jurist bezwaar en beroep bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te Utrecht

Je maakt deel uit van het team Bezwaar en Beroep van de divisie Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het is jouw taak de NVWA en de minister te vertegenwoordigen bij procedures in bezwaar en in (hoger) beroep. Het gaat dan om procedures op het beleidsterrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Senior planeconoom/adviseur grond- en vastgoedzaken bij de Gemeente Harderwijk

Jij bent de spil in het grond- en vastgoeddeel van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken. Met jouw kennis en ervaring ben jij dé sparringpartner voor je collega’s. Je adviseert rechtstreeks aan het bestuur op het gebied van business cases van gemeentelijke accommodaties, zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van het zwembad of de renovatie van een wijkcentrum.

Jurist agrarisch recht bij ABAB te Tilburg

Je hebt een universitaire opleiding Nederlands recht of Notarieel recht afgerond. Als jurist agrarisch recht spreek je twee talen vloeiend: de taal van het recht én de taal van de agrarisch ondernemer. In het ideale geval heb je enige jaren ervaring in het vak. Ben je klaar voor een volgende stap in je carrière? Aarzel dan niet en neem contact op!

Senior Jurist Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Op de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu zijn wij op zoek naar een Senior Jurist Wet natuurbescherming. Je hebt hart voor de natuur en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je bent bekend met de complexiteit van industriële en infrastructurele vraagstukken en zorgt voor vlotte en overtuigende oplossingen. Bescherm jij samen met vakkundige collega’s onze Natura-2000 gebieden?

Advocaat-medewerker Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer bij Nysingh te Arnhem

Als advocaat-medewerker Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer leg jij je binnen de sectie toe op de aansprakelijkheidsrecht praktijk. Je adviseert en procedeert met name voor verzekeraars en overheden op uiteenlopend gebied. Daarnaast volg je de ontwikkelingen in de markt op de voet en ben je actief aan het netwerken om zo je praktijk op- en uit te bouwen. Zowel binnen als buiten de sectie werk je nauw samen met collega’s om de cliënt van een op maat gesneden advies te voorzien.

Advocaat-stagiaire Civiel vastgoedrecht bij Nysingh te Arnhem

Als Advocaat-stagiaire Civiel vastgoedrecht sta je de ene dag in toga, de andere dag werk je samen met je collega’s aan een adviesdossier. Binnen de civielrechtelijke vastgoedpraktijk van Nysingh zie je niet alleen de rechtszaal van binnen, maar werk je ook mee aan grotere adviesdossiers. De praktijk groeit verder. Wij zoeken daarom uitbreiding van ons team!

Advocaat-stagiaire Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer bij Nysingh te Arnhem

Als Advocaat-stagiaire Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer adviseer en procedeer je voor verzekeraars en overheden op uiteenlopend gebied. Er is veel afwisseling in je werkzaamheden. De ene dag sta je in toga in de rechtszaal, de andere dag ben je een advies of een processtuk aan het maken of voer je besprekingen met cliënten. Het aansprakelijkheidsrecht blijft volop in de belangstelling staan.

Advocaat-stagiaire Vastgoed & Overheid bij Nysingh te Arnhem

De ene dag in toga, de andere dag de laarzen in de modder. Als advocaat-stagiaire binnen de overheidspraktijk van Nysingh zie je niet alleen de rechtszaal van binnen, maar werk je ook mee aan grote (infrastructurele) projecten en gebiedsontwikkelingen. Denk hierbij aan adviseren bij overheidscontracten, maar ook aan procederen over onteigening en voorkeursrechten. Je bent dus geregeld buiten in het veld te vinden.

Advocaat-stagiaire IE & Technologie bij BarentsKrans te Den Haag

De leden van de sectie IE & Technologie adviseren en procederen over de volle breedte van het intellectuele eigendomsrecht voor – veelal – internationale cliënten. Al jaren is BarentsKrans betrokken bij grote octrooizaken op het terrein van farma en life sciences. Daarnaast heeft de sectie een groeiende praktijk op het gebied van telecom/hightech en werktuigbouwkunde. Binnen een hecht en enthousiast team houd je je bezig met afwisselende werkzaamheden binnen de IE-praktijk. Je werkt nauw samen met de partners van de sectie en krijgt zo goed inzicht in de gecombineerde proces- en adviespraktijk.

Bestuurlijk Juridisch Adviseurs bij het openbaar lichaam Bonaire

De afdeling Juridische en Algemene Zaken van het openbaar lichaam Bonaire is belast met de ondersteuning van de Eilandsraad, het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat voor wat betreft alle juridische en bestuurlijke vraagstukken. Binnen deze setting ben je als adviseur onder meer verantwoordelijk voor het juridisch ondersteunen en adviseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Zwijndrecht

De nadruk in jouw functie ligt op het privacy domein. Als privacy coördinator ben jij verantwoordelijk voor het implementeren en borgen van de algemene verordening gegevensbescherming binnen de gemeente. Binnen onze organisatie ben jij het aanspreekpunt voor vragen op het gebied van privacy en zorg je voor bewustwording op dit gebied. Dat doe je bijvoorbeeld door advies en uitleg te geven over de AVG en aanverwante wet- en regelgeving.

Advocaat-stagiaire Cassatie bij BarentsKrans te Den Haag

Waar de feitelijke instantie eindigt, begint het werk van de cassatieadvocaat. BarentsKrans behoort tot de selecte groep kantoren met een van oudsher omvangrijke civiele cassatiepraktijk. Onze advocaten adviseren advocaten en hun cliënten uit het hele land en voeren cassatieprocedures op uiteenlopende rechtsgebieden. Het team wordt al jaren met regelmaat betrokken bij spraakmakende zaken bij de Hoge Raad.

Advocaat-medewerker en advocaat-stagiaire Bouw & Vastgoed bij Clairfort te Zeist

Clairfort is op zoek naar een advocaat-medewerker en een advocaat-stagiaire Bouw & Vastgoed die zich met name gaan richten op projectontwikkeling en bouwrecht. De sectie Bouw & Vastgoed bestaat uit 7 ervaren en enthousiaste advocaten & projectjuristen. Clairfort werkt uitsluitend met specialisten op de gebieden Aanbesteding & Mededinging, Arbeidsrecht, Bouw & Vastgoed, Intellectueel Eigendom, IT & Privacy, Ondernemingsrecht, M&A, en Overheid. Clairfort werkt voor ondernemingen, instellingen en overheidsinstanties.

Adviseur Legal bij de Nederlandse Vereniging van Banken te Amsterdam

De Nederlandse Vereniging van Banken zoekt een adviseur legal met focus op zakelijke en consumentendienstverlening. Samen met onze legal counsel en adviseur legal privacy ben jij verantwoordelijk voor het juridische domein. Met jouw expertise en verbindende capaciteiten werk je samen met de legal counsel van de NVB en topjuristen van banken aan vraagstukken op het gebied van insolventierecht, financiering, zekerheden en consumenten wetgeving.

Advocaat-Medewerker Corporate / M&A bij Florent te Amsterdam

Wij zoeken een advocaat-medewerker met vijf à zeven jaar ervaring in de ondernemingsrechtelijke transactie- en adviespraktijk. Je wordt lid van ons transactieteam dat bestaat uit gespecialiseerde advocaten op het gebied van fusies & overnames, private equity en venture capital, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Ook hebben wij veel ervaring met de juridische begeleiding van vennootschappelijke reorganisaties, governance vraagstukken en commerciële contracten.

Vier Advocaat-Stagiairs bij Florent te Amsterdam

Florent is niet zomaar een corporate boutique. Natuurlijk ‘leveren we juridisch advies op topniveau in een persoonlijke setting tegen concurrerende tarieven’. Maar waar andere boutiquekantoren uitsluitend M&A, uitsluitend litigation, uitsluitend banking & finance of uitsluitend faillissementen en herstructureringen doen, hebben wij het allemaal in huis. Op dit moment zoeken wij een:
* Advocaat-stagiair vastgoed & omgevingsrecht
* Advocaat-stagiair ondernemingsrecht met focus op vastgoed
* Advocaat-stagiair litigation, en een
* Advocaat-stagiair insolventierecht en herstructurering.

Werkstudenten bij Florent te Amsterdam

Werkstudenten geven administratieve en secretariële ondersteuning aan onze advocaten. Daarnaast kom je te werken op de receptie wanneer de receptioniste vakantie heeft en/of ziek is. Ook lichte catering werkzaamheden behoren tot je takenpakket. Ben jij op zoek naar een bijbaan voor ongeveer 2 dagen per week? En vind je het leuk om mee te draaien in de ondersteuning van een advocatenpraktijk? Reageer dan nu!

Secretaresse / personal assistent bij Florent te Amsterdam

Als secretaresse ben je een belangrijke schakel in de praktijk van een of meerdere partners en/of senior advocaat-medewerkers. Samen met deze advocaten organiseer en bewaak je de praktijk en zorg je er voor dat de advocaten zich optimaal op hun werk kunnen toeleggen. Voor een combinatie van verschillende praktijken (waaronder insolventierecht & herstructurering, arbeidsrecht en litigation) zijn wij op zoek naar een secretaresse.

Werkstudent Notariaat Corporate/M&A bij BarentsKrans te Den Haag

Met bijna 80 advocaten en (kandidaat-)notarissen werken wij aan mooie juridische uitdagingen, zowel nationaal als internationaal. Ons kantoor heeft specialisten in de volgende praktijkgroepen: Arbeidsrecht, Cassatie/Commerciële contracten, Corporate & Commercial Litigation, Corporate/M&A, Financieringen & Financieel toezicht (inclusief notariaat), EU & Mededinging, IE & Technologie en Vastgoed (inclusief notariaat). Ter ondersteuning van ons notariaat zijn wij op zoek naar een ambitieuze Werkstudent Notariaat Corporate/M&A (2–3 dagen per week).