Juridisch Adviseur Aanbestedings- en Contractenrecht bij het UWV te Amsterdam

UWV is met een jaarlijks inkoopvolume van bijna 1 miljard euro één van de grootste aanbestedende diensten in Nederland. De opdrachten die door UWV in de markt worden gezet zijn dan ook vaak groot van omvang en brengen de nodige juridisch uitdagende vraagstukken met zich mee. Wij zoeken versterking op het terrein van het aanbestedings- en contractenrecht. Daarnaast bieden wij gevarieerde werkzaamheden, bijvoorbeeld door het toepassen van innovatieve aanbestedingsvormen. Je bent een civielrechtelijk georiënteerde jurist die de nodige ervaring heeft opgedaan op bedrijfsjuridisch terrein.

Senior inspecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

Als senior inspecteur Eerstelijns onderzoek Internationaal ben je onder meer belast met het doen van kortlopend en inhoudelijk (bureau) onderzoek naar aanleiding van klachten of signalen over mogelijke privacyschendingen. Je bent daarbij voortdurend nauw betrokken bij de samenwerking met andere Europese toezichthouders via het `één-loket-mechanisme’ en bij de uitwisseling en registratie van informatie via het Europese IMI-systeem.

Senior/coördinerend wetgevingsjurist bij het Ministerie van BZK

Als wetgevingsjurist werk je in een politieke en bestuurlijke omgeving aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Je schrijft wetsvoorstellen, ontwerp-AMvB’s, ministeriële regelingen en toelichtingen daarop. Daarbij werk je nauw samen met beleidscollega’s binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar ook in samenwerking met collega’s van andere ministeries en met vertegenwoordigers van andere organisaties binnen en buiten de Rijksoverheid, uitvoeringsinstanties en belangenorganisaties.

Juridisch medewerker bij het Waterschap Noorderzijlvest te Groningen

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor droge voeten, voldoende en schoon water. Voor de duur van een intern project zoeken we een juridisch medewerker. Het team Juridische Zaken is onder andere verantwoordelijk voor het afhandelen van bezwaren, het juridisch toetsen van contracten en het adviseren van het bestuur, management en de organisatie op het terrein van bestuursrecht en privaatrecht. Jij speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van de juridisch adviseurs binnen het team.

Jurist Rechtsbijstand – Verbintenissenrecht bij Klaverblad Verzekeringen te Zoetermeer

Wil jij onze klanten graag helpen als zij een juridisch probleem hebben dat voortvloeit uit een overeenkomst? Ben je positief ingesteld en houd je van aanpakken? Dan ben jij de Junior Jurist Verbintenissenrecht die we zoeken!
Als Jurist van de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting help je jouw klanten bij het oplossen van uiteenlopende juridische problemen. Onze klanten vertegenwoordigen een doorsnede van de samenleving De zaken die onze klanten aanbrengen zijn divers en omvatten alle aspecten binnen het verbintenissenrecht. Je kunt bijvoorbeeld denken aan non-conformiteitskwesties, onderwijszaken, verzekeringszaken en andere uiteenlopende geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten.

Advocaat-Stagiaire Corporate & Commercial Litigation bij BarentsKrans te Den Haag

Ter uitbreiding van onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiaire Corporate & Commercial Litigation. De praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation bestaat uit een team van negen advocaten die adviseren en procederen op het gebied van ondernemingsrechtelijke geschillen. Onze advocaten zijn betrokken bij aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures, enquêteprocedures en conflicten rondom commerciële contracten, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarnaast heeft het team een toonaangevende praktijk op het gebied van kartelschade, massaschade en securities litigation.

Advocaat-Stagiaire Vastgoed bij BarentsKrans te Den Haag

Ter uitbreiding van onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) vastgoed. De praktijkgroep Vastgoed bestaat uit een team van 19 advocaten en (kandidaat-) notarissen met als specialisaties onder meer vastgoedtransacties, projectontwikkeling en bouwrecht, bestuurs- en omgevingsrecht en huurrecht. Het werkterrein van de advocaat-stagiair(e) zal zich op deze volle breedte afspelen, zowel op het gebied van procederen als adviseren. Kennis van het privaatrecht is een vereiste; kennis van het bestuursrecht een pré.

Junior Jurist Rechtsbijstand - Arbeidsrecht bij Klaverblad Verzekeringen te Zoetermeer

Wil jij onze klanten graag helpen als zij een arbeidsrechtelijk probleem met hun werkgever hebben? Ben je positief ingesteld en houd je van aanpakken? Dan ben jij de Junior Jurist Arbeidsrecht die we zoeken!
Als Jurist van de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting help je jouw klanten bij het oplossen van uiteenlopende juridische problemen. Onze klanten vertegenwoordigen een doorsnede van de samenleving. De zaken die onze klanten aanbrengen zijn divers en omvatten alle aspecten binnen het arbeidsrecht. Je kunt bijvoorbeeld denken aan ontslagkwesties, re-integratiekwesties, concurrentiebedingen. In de verdeling van het werk hanteren we een persoonlijke benadering. Hierdoor is er veel ruimte voor eigen input, groei en ontwikkeling.

Junior Jurist Rechtsbijstand - Bouw & Wonen bij Klaverblad Verzekeringen te Zoetermeer

Als Jurist van de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting help je jouw klanten bij het oplossen van uiteenlopende juridische problemen. Onze klanten vertegenwoordigen een doorsnede van de samenleving. De zaken die onze klanten aanbrengen zijn divers en omvatten alle aspecten binnen het vakgebied wonen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan verborgen gebreken, bouw- en aannemingskwesties, burengeschillen, vve-kwesties en andere koop- en verkoopgeschillen.

Advocaat/teamleider bij FME te Zoetermeer

Ben jij een ervaren advocaat met een creatieve ondernemersgeest? Ben je op zoek naar een betere work-life balance? Hou je van korte lijnen, snel schakelen en samenwerken met leuke collega’s? En heb je affiniteit met de technologische industrie en vind je het leuk om naast jouw werkzaamheden als advocaat een team aan te sturen? Dan is FME op zoek naar jou!

Advocaat-stagiaire Bestuursrecht en omgevingsrecht bij Nysingh te Arnhem

De ene dag in toga, de andere dag samen met je collega’s werken aan een adviesdossier. Als advocaat-stagiaire bestuursrecht en omgevingsrecht binnen de overheidspraktijk van Nysingh zie je niet alleen de rechtszaal van binnen, maar werk je ook mee aan grotere adviesdossiers. Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht, is onze bestuursrechtspraktijk groeiende. Wij zoeken daarom uitbreiding van ons team!

Advocaat-stagiaire Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer bij Nysingh te Zwolle

Jij wordt opgeleid tot advocaat met focus op het vervoerrecht, verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en de logistieke dienstverlening. Je gaat – onder begeleiding van onze specialisten – adviseren en procederen voor verzekeraars, makelaars en tussenpersonen, overheden en (inter)nationale ondernemingen. Zowel binnen als buiten de sectie werk je nauw samen met je collega’s om onze cliënten optimaal bij te staan.

Consultant Risk Management bij Aon Nederland te Rotterdam

Aon is dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. In de functie van consultant bij Aon draag je actief bij aan de uitvoering van adviesopdrachten bij klanten op het gebied van risicomanagement. Je staat organisaties bij door risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken en adviezen te geven over optimalisatie van de totale risicokosten binnen de bedrijfsstrategie van verschillende grote (internationale) klanten.

Contract Adviseur (Vastgoed jurist) bij het Havenbedrijf Rotterdam

Je hebt de lead bij het opstellen en beoordelen van de diverse overeenkomsten met betrekking tot de uitgifte van grond en daaraan gerelateerde investeringen. Je hebt daarbij veel contact met in- en externe partijen (zoals projectleiders, businessmanagers, klanten, advocaten en notarissen). Op reguliere basis voer je, veelal samen met project- en businessmanagers, gesprekken met klanten over de voorwaarden van een gronduitgifte of een verhuring van ons eigen vastgoed.

Adviseur Gegevensbescherming bij het Servicecentrum Drechtsteden te Dordrecht

Het Servicecentrum Drechtsteden levert aan zeven Drechtstedengemeenten en drie regionale organisaties diensten op het gebied van Financiën, Automatisering, Informatievoorziening, Communicatie, Inkoop, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie. Als Adviseur Gegevensbescherming sta je middenin de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je levert een inhoudelijke en procesmatige bijdrage in de implementatie van de eisen en verplichten uit de AVG en het Privacybeleid in de Drechtstedenorganisaties.

Directeur bedrijfsvoering parket CVOM bij het Openbaar Ministerie te Utrecht

Hét expertisecentrum over verkeer en vervoer van het Openbaar Ministerie: dat is het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Als directeur bedrijfsvoering buig jij je over de stevige veranderopgave die ons parket te wachten staat. Jij zorgt er mede voor dat het CVOM zich doorontwikkelt naar een organisatie waar snel, volledig en juist alle verkeersdelicten worden behandeld en waar vervolging van de kleine norm snel en professioneel plaatsvindt. Zo lever je een actieve bijdrage aan een rechtvaardige samenleving.

Legal Counsel bij CANNA te Oosterhout

CANNA is dé plantenvoedingspecialist voor snelgroeiende planten. Voor CANNA is Taxperience Permanent Solutions op zoek naar een bedreven Legal Counsel. Heb jij het talent om grensoverschrijdend – met focus op Europa - alle relevante juridische ontwikkelingen en wijzigingen te monitoren, op te volgen en de vertaalslag te maken naar de directie en operatie van CANNA?

Junior Handhavingsjurist bij de Gemeente Oss

Onze gemeente wordt steeds groter, we hebben bijna 100.000 inwoners. Dat vraagt voortdurend meer van ons. Meer vergunningen, bestemmingsplannen, woningbouw of paspoorten, maar ook grote maatschappelijke vraagstukken als: hoe gaan we om met de transformatie in de zorg, hoe worden we een duurzaam Oss, hoe geven we vorm aan de leefbaarheid op het platteland?
Heb jij een afgeronde Master Rechtsgeleerdheid en zoek jij een (tijdelijke) uitdaging waarin jij je kunt ontwikkelen tot professional? Ben je starter, of heb je de eerste stap al genomen en ben je nu op zoek naar die verdiepingsslag binnen het handhavingsrecht? Dan maken wij graag kennis met jou.

Advocaat-medewerker Gezondheidszorg bij Nysingh te Utrecht/Zwolle

Voor onze sectie Gezondheidzorg zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker met een specifieke interesse in het gezondheidsrecht. Als advocaat-medewerker in deze sectie sta je koepelorganisaties, ziekenhuizen en andere (grote) zorginstellingen, zoals GGZ-instellingen en verpleeghuizen bij. Je houdt je bezig met brede gezondheidsrechtelijke vraagstukken, zoals het adviseren rondom patiëntenrechten en toelating medisch specialisten.

Advocaat-stagiaire/advocaat-medewerkers civiel vastgoedrecht bij Nysingh te Arnhem

Vanwege de groeiende praktijk zoeken wij uitbreiding van ons team. Daarom zoeken wij zowel een gevorderd advocaat-stagiaire / (beginnend) advocaat-medewerker als een advocaat-medewerker met vier tot zeven jaar ervaring. Als advocaat-medewerker binnen de sectie Vastgoed & Overheid leg jij je toe op de civielrechtelijke vastgoedpraktijk. Je adviseert en procedeert voor overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en (bouw- en vastgoed)ondernemingen op uiteenlopend gebied.

Hoofd afdeling Juridische Zaken bij de Universiteit van Amsterdam

U geeft op een inspirerende wijze leiding aan de afdeling evenals het lopende professionaliseringstraject en bent in staat om de afdeling goed te positioneren binnen de UvA. Tevens bent u verantwoordelijk voor de adequate en tijdige juridische advisering van en ondersteuning door de afdeling, zowel ten behoeve van het College van Bestuur en Secretaris, als van de faculteiten, staven en diensten

Advocaat-medewerker Bestuursrecht en omgevingsrecht bij Nysingh te Arnhem

Als advocaat-medewerker bestuursrecht en omgevingsrecht binnen de sectie Vastgoed & Overheid leg jij je toe op deze rechtsgebieden. Je adviseert en procedeert met name voor overheden op uiteenlopend gebied. Daarnaast volg je de ontwikkelingen in de markt op de voet en ben je actief aan het netwerken om zo je praktijk op- en uit te bouwen. Zowel binnen als buiten de sectie werk je nauw samen met collega’s om de cliënt van een op maat gesneden advies te voorzien.

Advocaat-medewerker Arbeidsrecht bij Nysingh te Apeldoorn/Utrecht

Als Advocaat-medewerker Arbeidsrecht ben je oplossingsgericht en in staat onze cliënten van praktisch advies te voorzien. Je adviseert en procedeert voor overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en ondernemingen op uiteenlopend gebied. Daarnaast volg je de ontwikkelingen in de markt op de voet en ben je actief aan het netwerken om zo je praktijk op- en uit te bouwen.

Advocaat-Medewerker Insolventierecht bij AMS Advocaten te Amsterdam en Naarden

AMS Advocaten is een advocatenkantoor dat zich bezig houdt met verschillende rechtsgebieden, met een nadruk op de zakelijke dienstverlening. Wij zoeken een advocaat die zich thuis voelt in het insolventierecht en het leuk vindt zich daarnaast bezig te houden met de algemene civielrechtelijke advies- en procespraktijk. Je hebt drie tot zes jaar als advocaat ervaring opgedaan binnen het insolventierecht en het civielrechtelijke procesrecht.

Advocaat-Stagiair Insolventierecht bij Florent te Amsterdam

Je wordt lid van ons insolventie- en herstructureringsteam dat bestaat uit gespecialiseerde advocaten die de belangen behartigen van bestuurders, banken, aandeelhouders en crediteuren bij alle aspecten van vennootschappelijke en financiële herstructurering, (internationale) asset recovery en insolventie. Een groot aantal advocaten van het team wordt daarnaast regelmatig benoemd als bewindvoerder in surseances en als curator in (spraakmakende) faillissementen.

Advocaat-Medewerker Corporate / M&A bij Florent te Amsterdam

Je wordt lid van ons transactieteam dat bestaat uit gespecialiseerde advocaten die ruime praktijkervaring hebben met ondernemingsrechtelijke transacties en advisering. Onze advocaten zijn specialist op het gebied van fusies & overnames, private equity en venture capital, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Ook hebben wij veel ervaring met de juridische begeleiding van vennootschappelijke reorganisaties, governance vraagstukken, commerciële contracten en beslechting van aanverwante geschillen.

Advocaat-Stagiair Ondernemingsrecht / Vastgoed bij Florent te Amsterdam

Deze vacature is gericht op transacties en overnames, waarbij onroerende zaken vaak de keyassets zullen zijn. Daarnaast zal je worden betrokken bij de commercial contracting praktijk, waarbij het zwaartepunt ligt op het draften en beoordelen van overeenkomsten. We hechten er bovendien aan dat je ook voldoende proceservaring opdoet. Tijdens de opleiding komt de nadruk bij ons al vroeg op eigen verantwoordelijkheid te liggen en het zelfstandig behandelen van zaken. Dat moet je liggen. Wij bieden een goed fundament voor een carrière als advocaat.

Jurist bij Evofenedex te Zoetermeer

Wij zijn ondernemersvereniging Evofenedex. Het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Wij zorgen ervoor dat onze leden hun logistiek optimaal organiseren en beter internationaal ondernemen. Ter ondersteuning van onze organisatie zijn wij op zoek naar een jurist, georiënteerd op het handels- en vervoerrecht. Een functie met veel dynamiek, waar je vandaag de logistieke contracten van leden opstelt, morgen helpt bij het verhalen van transportschades en overmorgen meedenkt over de toekomst van relevante wet- en regelgeving.

Jurist Civiel recht bij Achmea te Tilburg

Jij: jurist, net afgestudeerd, communicatief vaardig, ambitieus én heel leergierig. Wij: de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland met dé ideale functie om het juridische vakgebied te ontdekken. Iets waar je de rest van je carrière profijt van hebt. De perfecte match? Klik snel door en geef jouw juridische loopbaan een kick-start.

Paralegal at Merus in Utrecht

Merus is a clinical-stage immuno-oncology company developing innovative full-length human bispecific antibody therapeutics. For our international legal team we are looking for a paralegal. You will be providing support to your colleagues in both the Netherlands and the US on legal matters regarding Merus’ activities worldwide, meaning you will be involved in a broad array of legal issues related to confidentiality, research, development, manufacturing, pre-clinical and clinical development.