Advocaat Bouw en Vastgoed bij Bierman Advocaten te Tiel

Heb jij een passie voor vastgoed, wil jij werken met bouwrecht en bestuursrecht en krijg jij energie van het oplossen van puzzels in huurkwesties, ruimtelijke ordening en projectontwikkeling? Het team Bouw & Vastgoed heeft versterking nodig van een advocaat die talent koppelt aan commercieel inzicht. Die de drive heeft de bestaande praktijk verder uit te bouwen. Die voortdurend de eigen kennis verder ontwikkelt.

Kandidaat-notaris bij Alsema Van Duin Notaris & Juristen te Hoorn

Alsema Van Duin is op zoek naar een kandidaat-notaris voor de algemene praktijk, met als zwaartepunt personen- en familierecht. Het betreft een fulltime functie, maar een parttime invulling is ook bespreekbaar. Kandidaten met ervaring hebben onze voorkeur, echter ook beginnend kandidaat-notarissen worden van harte uitgenodigd om te reageren. Voor deze functie geldt dat je zult samenwerken met de notaris, de overige juristen en ons complete team van medewerkers om onze cliënten optimaal van dienst te zijn.

Beleidsmedewerker witwassen en terrorismefinanciering bij het Ministerie van Financiën

In 2021 beoordeelt de Financial Action Task Force (FATF) of Nederland voldoende maatregelen neemt tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dit is een kans om te laten zien wat wij op dat gebied allemaal doen. Op het ministerie van Financiën coördineren wij de voorbereidingen. Als beleidsmedewerker speel je een belangrijke rol bij de voorbereiding van de evaluatie.

Ontwikkelgerichte RO Jurist bij de Provincie Utrecht

Je geeft juridische adviezen over complexe ruimtelijke plannen en beleidsdoorwerking. Dat doe je pro-actief met veel initiatief en in nauwe samenwerking met inhoudelijke beleidsmedewerkers met name voor RO en ruimtelijke economie. Je stelt zaken aan de orde, bent een vraagbaak, levert kort-cyclische en soms verdiepende adviezen, adviseert medewerkers over beroepszaken, signaleert en agendeert juridische kansen en knelpunten.

Advocaat-stagiaire Gezondheidszorg bij Nysingh te Utrecht/Zwolle

Voor onze sectie Gezondheidszorg zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiaire met een specifieke interesse in het gezondheidsrecht. Je houdt je bezig met brede gezondheidsrechtelijke vraagstukken, zoals het adviseren rondom patiëntenrechten, toelating medisch specialisten, statuten, governance, het vormgeven van samenwerkings- en organisatieverbanden en het opstellen van reglementen en overeenkomsten.

Advocaat-stagiaire Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer bij Nysingh te Zwolle

Jij wordt opgeleid tot advocaat met focus op het vervoerrecht, verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en de logistieke dienstverlening. Je gaat – onder begeleiding van onze specialisten – adviseren en procederen voor verzekeraars, makelaars en tussenpersonen, overheden en (inter)nationale ondernemingen. Zowel binnen als buiten de sectie werk je nauw samen met je collega’s om onze cliënten optimaal bij te staan. Als advocaat bij Nysingh krijg je veel verantwoordelijkheid en veel kansen.

Advocaat-medewerker Gezondheidszorg bij Nysingh te Utrecht/Zwolle

Als advocaat-medewerker sta je koepelorganisaties, ziekenhuizen en andere (grote) zorginstellingen, zoals GGZ-instellingen en verpleeghuizen bij. Je houdt je bezig met brede gezondheidsrechtelijke vraagstukken, zoals het adviseren rondom patiëntenrechten, toelating medisch specialisten, statuten, governance, het vormgeven van samenwerkings- en organisatieverbanden, het opstellen van reglementen en overeenkomsten en het begeleiden van fusies en overnames.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Ede

Als juridisch adviseur ga je aan de slag met onderwerpen die onze inwoners raken. Je verleent juridische ondersteuning en adviseert de collega's van beleid en uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving (m.n. Participatiewet), samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomsten, beleidsregels, werkprocessen, rechtspersonen etc. Je adviseert onder meer over de mogelijkheden en beperkingen die de wet ons biedt.

Vrijwilliger Juridische dienstverlening bij Slachtofferhulp Nederland

Na een misdrijf, (verkeers)ongeval, calamiteit of ramp spelen allerlei emoties en krijgen slachtoffers en nabestaanden te maken met verschillende instanties. Als vrijwilliger ben jij er voor slachtoffers die verder willen. Je helpt slachtoffers die hun materiële of immateriële schade vergoed willen krijgen. En als het gewenst is ga je mee naar strafzittingen om het slachtoffer te steunen en kun je als gemachtigde optreden bij de rechtszaak.

Senior jurist Ruimtelijke bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Je wilt je actief inzetten in landelijke netwerken, bijvoorbeeld op het gebied van de Omgevingswet. Je hebt ervaring met het begeleiden van ruimtelijke onderbouwingen voor complexe ruimtelijke initiatieven. Je vindt het een uitdaging om zelfstandig planregels op te stellen en te redigeren. Je wilt je verder ontwikkelten in participatieprocessen bij ruimtelijke planvorming en je zet graag je tanden in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Arbeidsjurist bij het Erasmus MC te Rotterdam

In het Erasmus MC werken we hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. Als arbeidsjurist ondersteun en adviseer je de Raad van Bestuur, het management en adviseurs P&O bij arbeidsrechtelijke vraagstukken en behandel je arbeidsrechtelijke casuïstiek, bijvoorbeeld met betrekking tot beëindiging van de arbeidsrelatie en disciplinaire maatregelen. Ook lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling.

Kandidaat-notaris familierecht bij BarentsKrans te Den Haag

Vanuit de sectie Corporate/M&A vervul je een vertrouwenspositie richting ondernemers en adviseer je hen op het snijvlak van ondernemings- en familierecht. Je werkt hierbij samen met kantoorgenoten en externe (fiscale) adviseurs. Vraagstukken betreffen de structuur, continuïteit en/of overdracht van de onderneming, advisering op het gebied van estate planning, participatie van familieleden in de onderneming en het opzetten van privacy structuren. Ben jij de dedicated kandidaat-notaris die wij zoeken?

Bestuursrechtjurist Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

De directie Toezicht en Handhaving ziet erop toe dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de voor hen geldende regels houden. Zorgverzekeraars moeten bijvoorbeeld iedereen accepteren voor de basisverzekering, ongeacht leeftijd, inkomen, leefstijl of gezondheid. Zorgaanbieders moeten de behandelingen op de juiste manier in rekening brengen en duidelijke informatie geven over de prijs en kwaliteit van de zorg. Als het belang van de consument in het geding dreigt te komen, grijpen we in. Wil jij jouw bestuursrechtelijke expertise inzetten om effectief en gezaghebbend toezicht te houden in de zorg? Dan maken we graag kennis met jou.

Broker Financial Lines bij Aon Nederland te Amsterdam

Pre Broked Solutions is als productgroep binnen Aon Risk Solutions (Nederland) het aanspreekpunt voor (groot) zakelijk gerelateerde verzekeringsoplossingen en adviesdiensten. Onze nationale zakelijke klanten zijn divers en bewegen zich voornamelijk in het (groot) MKB. De afdeling bestaat uit circa ± 30 professionals. Wij zoeken iemand die zich verder als Broker wil ontwikkelen en daarnaast aanspreekpunt is voor de collega’s uit het team. Je hebt een achtergrond in de verzekeringswereld en bent toe aan een volgende stap in jouw carrière. Ben jij de teamspeler met de juiste commerciële vaardigheden die we zoeken?

Advocaat-medewerker / juridisch medewerker bij CKV Advocaten te Zwolle

CKV Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor staat ondernemers en particulieren bij op vrijwel ieder rechtsgebied. CKV zoekt een beginnend advocaat-medewerker en een juridisch medewerker. De advocaat-medewerker dient gespecialiseerd te zijn in het civiele recht en/of het ondernemingsrecht. De juridisch medewerker dient een goed analytisch vermogen te hebben en zal op verschillende rechtsgebieden ondersteuning bieden aan de advocaten. Bij gebleken bekwaamheid zal de juridisch medewerker een advocaat-stageplaats worden aangeboden.

Handhavingsjurist omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda

Als handhavingsjurist behandel handhavingszaken (brandveiligheid, asbest, monumenten, natuurgebieden, bedrijventerreinen, recreatieparken etc.) en bezwaar- en beroepszaken tegen handhavingsbesluiten en omgevingsvergunningen. Daarnaast adviseer je zowel intern als extern op diverse vlakken. Denk hierbij onder andere aan gemeentelijke Huisvestingsverordening, met als doel overlast door kamerbewoning zoveel mogelijk te beperken.

Bedrijfsjurist bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland te Velserbroek

Als bedrijfsjurist bieden wij jou een zeer afwisselende functie. Geen dag is hetzelfde. Dat maakt het leuk, als je tenminste van variatie houdt en soepel kunt inspelen op (soms heel onverwachte) ontwikkelingen. Een greep uit zaken waar je mee te maken krijgt: Intellectueel Eigendom, Schadeclaims, Insolventie, Privacy, Bodemsanering, Zakelijk Recht. Je vertegenwoordigt PWN in diverse externe overleggen en waar nodig in procedures.

Advocaat-Medewerkers bij Nysingh te Apeldoorn, Arnhem, Utrecht & Zwolle

Nysingh is een full service advocaten- en notarissenkantoor voor bedrijven, instellingen en overheid. Vanuit Arnhem, Apeldoorn, Zwolle en Utrecht, werken ruim 90 specialisten voor cliënten. Omdat juridische vragen zelden beperkt blijven tot één rechtsgebied, werken de specialisten van Nysingh hecht samen. Zo zijn wij partner in business voor al onze cliënten. Vanwege onze groeiende praktijk zoeken wij uitbreiding van ons team. Als Advocaat-Medewerker adviseer en procedeer je voor overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en ondernemingen op uiteenlopend gebied. Je netwerkt actief om je praktijk op- en uit te bouwen.

Senior juridisch medewerker bij de Rechtbank Noord-Holland

Als senior juridisch medewerker bij team Handel, Kanton en Insolventie verleen je inhoudelijk ondersteuning aan de rechter bij de voorbereiding en afdoening van zaken. Het betreft in hoofdzaak complexe zaken waarbij sprake is van meerdere juridische aspecten. Ter zitting treed je op als griffier en in de raadkamer fungeer je als volwaardig gesprekspartner van de rechter. Daarnaast concipieer je vonnissen en beschikkingen.