SummerCourt 2024: rechtenstudenten maken kennis met de rechterlijke macht

SummerCourt biedt maatschappelijk betrokken rechtenstudenten een kijkje in de keuken van de rechter en de officier van justitie. Je neem deel aan verschillende workshops. Denk hierbij aan het bijwonen van zittingen, requireren en het schrijven van uitspraken. Het programma verschilt per arrondissement. Ben jij een universitaire rechtenstudent en zit je in het laatste jaar van jouw bachelor, of in de masterfase? Of je nu geïnteresseerd / gespecialiseerd in strafrecht, civiel recht, bestuursrecht of jeugdrecht, iedereen is welkom!

Advocaat of Jurist Arbeidsrecht bij Mensch Arbeidsrecht Advocatuur te Den Bosch

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur zoekt een juridisch, sociaal en commercieel talent met passie voor het arbeidsrecht. Een advies of de aanpak van een geschil is altijd maatwerk. Het helpt daarbij dat Mensch Arbeidsrecht Advocatuur met zowel werkgevers als werknemers werkt en daardoor goed kan inschatten wat de ander drijft en haar aanpak daarop kan afstemmen. Wij bieden een gevarieerde advies- en procespraktijk, interessante cliënten, eigen dossiers én een leuke werkplek in het centrum van Den Bosch.

Fiscaal Adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs te Bleiswijk

Ben jij een enthousiaste en ervaren fiscaal adviseur die meerwaarde wil bieden aan klanten? Dan zijn wij voor ons cluster Aalsmeer-Bleiswijk op zoek naar jou! Alfa heeft alle expertises in huis: van financieel planners, juristen en consultants tot fiscalisten en accountants. Samen met je collega's vorm je een team rond je klanten. Jij hebt een hart voor lokale ondernemers, gaat voor het beste resultaat en werkt graag aan het opbouwen en onderhouden van langdurige relaties.

Juridisch Adviseur Subsidierecht bij de Provincie Noord-Brabant te Den Bosch

Als jurist subsidies draag je bij aan het realiseren van de ambities van de provincie Noord-Brabant. Je werkveld is breed en varieert van bestuursrecht, staatssteunrecht tot contractrecht - maar de focus ligt op het subsidierecht. Samen met je collega's draag je zorg voor een juridisch juiste afwikkeling van subsidiedossiers. Wil jij werken binnen een hecht team waarbij samenwerking, samen leren en kennisuitwisseling centraal staan?

Fiscaal Adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs te Leiden

Wij zijn Alfa Accountants en Adviseurs: lokaal betrokken en overal dichtbij. Geen wolkenkrabbers in de grote steden, maar juist regionaal vertegenwoordigd met 35 vestigingen door het hele land.
Onze klanten zijn fan van onze fiscalisten. Hoe dat komt? Omdat we ‘hands-on’ en ‘down to earth’ fiscale adviezen geven, die meerwaarde creëren. En aangezien wij onze klanten de tijd en aandacht willen geven die zij verdienen, zijn we op zoek naar uitbreiding van ons team.

Medewerker Hoger Beroep Bezwaar & Beroep bij het UWV te Almere

Binnen UWV is Bezwaar & Beroep de plek waar cliënten terecht kunnen als zij het niet eens zijn met een genomen beslissing. Jij analyseert en beoordeelt als regiehouder uitspraken van rechtbanken en beslist over het instellen van hoger beroep of berusten. Je stelt in hoger beroepszaken verweerschriften en/of hoger beroepsschriften op en je handelt eventuele aansprakelijkheidsstelling af. Niet iedereen wordt in het gelijk gesteld, maar wij doen er ons best voor dat de acceptatie van beslissingen bij cliënten toeneemt.

Medewerker Bezwaar bij het UWV te Rotterdam

Als medewerker bezwaar handel je vanuit een burgergerichte benadering bezwaarschriften af in het kader van Sociale Verzekeringswetten en de Awb. Je werkt binnen een team met arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en administratief medewerkers. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de behandeling van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures om zo te komen tot een oplossing waardoor de cliënt zich gezien, gehoord en geholpen voelt.

Senior Juridisch Adviseur Subsidierecht bij de Provincie Noord-Brabant te Eindhoven

Wij verdelen - samen met externe partners - subsidiegelden over projecten op het gebied van klimaat, energie, landbouw, voeding, grondstoffen en gezondheid. Als senior juridisch adviseur draag jij direct bij aan de invulling van subsidieprogramma’s en bouwt mee aan de ambities van Brabant voor de toekomst. Je werkt aan diverse juridische onderwerpen en vraagstukken met een focus op het (Europees) subsidierecht. Word een onmisbare schakel in ons gedreven team!

Jurist Staats- en Bestuursrecht bij de Provincie Noord-Brabant te Den Bosch

Je maakt als jurist staats- en bestuursrecht deel uit van het team Juridische Zaken, dat specialistische advisering verzorgt op het gebied van mandaat, privaatrecht, de Awb, de Provinciewet en de Woo. Het interne advocatenkantoor van de provincie valt eveneens onder dit team. Je werkt nauw samen met collega’s uit andere expertteams en wordt belast met zaken en adviezen die bestuurlijk gevoelig kunnen zijn en waar geheimhouding een rol speelt. Wij zoeken twee juristen.

Adviseur Juridische Zaken bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle

Wij zorgen voor veilig, schoon en voldoende water van de hoogste kwaliteit in ons werkgebied, dat zich uitstrekt van Assen tot Deventer. In deze functie adviseer je over (complexe) publiekrechtelijke vraagstukken. Denk daarbij aan verzoeken om nadeelcompensatie, vertegenwoordiging van het waterschap tijdens zittingen van de bezwarencommissie, de rechtbank of de Raad van State en behandeling van informatieverzoeken in het kader van de Woo. Ook vraagstukken op het gebied van vergunningen, de Natuurbeschermingswet en energie & duurzaamheid behoren tot je takenpakket.

Senior Jurist Staats- en Bestuursrecht bij de Provincie Noord-Brabant te Den Bosch

Als specialist staats- en bestuursrecht werk je aan uiteenlopende juridische vraagstukken. Samenwerken met andere disciplines en externe partners binnen de verschillende beleidsprogramma’s is voor jou vanzelfsprekend. Je vindt het prettig om je juridische kennis en ervaring breed in te zetten en je draagt er aan bij dat de juristen in de organisatie op de hoogte blijven van juridische actualiteiten.

Jurist Milieurecht in opleiding bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te Den Bosch

Wij gaan jou opleiden tot een goede jurist natuur- en milieurecht. Dit betekent dat we je gaan inwerken om steeds meer dossiers op te pakken die door de Omgevingsdienst Brabant Noord behandeld worden in het kader van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) natuur en milieu. Denk hierbij aan provinciale en gemeentelijke VTH-dossiers over bijvoorbeeld veehouderijen en industriële inrichtingen.

Medewerker Proces & Beleid bij Alliander te Arnhem

Wij ontwikkelen én beheren het energienet voor miljoenen inwoners van Nederland. Dat doen we met ruim 8.000 vakmensen. Als medewerker proces & beleid bij Liander vervul jij een essentiële rol bij het bevorderen van een soepel klachten- en claimproces. Je bent de stem van het team en staat garant voor het behartigen van hun belangen in de organisatie. Met jouw expertise zorg je voor een vlekkeloze implementatie van proces- en beleidswijzigingen. Het energienet van de toekomst maken we voor iedereen, mét iedereen. En als medewerker proces en beleid werk jij hieraan mee.

Medewerker Bezwaar Bezwaar en Beroep bij het UWV te Utrecht

Iedereen die bezwaar maakt bij UWV, krijgt waar hij recht op heeft en wordt geholpen waar dat kan. Dat is ons doel. Als medewerker bezwaar heroverweeg je beslissingen op basis van vakinhoudelijke expertise. Je werkt binnen de afdeling Bezwaar & Beroep in een team met juridische collega’s, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en administratief medewerkers. Jij vormt in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over het bezwaar. Je stelt een Beslissing op Bezwaar op en/of zoekt naar een passende oplossing via persoonlijke benadering of mediation.

Wetgevingsjurist bij het Openbaar Lichaam Bonaire

Als wetgevingsjurist ken je de fijne kneepjes van het vak. Samen met je collega’s van de afdeling Juridische en Algemene Zaken en de verschillende beleidsdirecties van het Openbaar Lichaam Bonaire werk je aan nieuwe wetgeving en de wijziging van bestaande wetgeving. Hiervoor bestudeer je de BES-regelgeving, Nederlandse (Rijks)wet- en regelgeving, verdragen en eventueel ook jurisprudentie.

Medewerker Bezwaar Bezwaar en Beroep bij het UWV te Den Haag

Binnen UWV is Bezwaar & Beroep het onderdeel waar cliënten terecht kunnen als zij het niet eens zijn met een door UWV genomen beslissing. Als een client bezwaar maakt, heroverwegen we het eerder genomen besluit op basis van vakinhoudelijke expertise. Je vormt in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over het bezwaar. Natuurlijk wordt niet iedereen in het gelijk gesteld, maar B&B zorgt er wel voor dat de acceptatie van de beslissing bij de cliënt toeneemt.

Medewerker Bezwaar Bezwaar en Beroep bij het UWV te Almere

Binnen UWV is Bezwaar & Beroep het onderdeel waar cliënten terecht kunnen als zij het niet eens zijn met een door UWV genomen beslissing. Als medewerker bezwaar heroverweeg jij besluiten. Je werkt in een team met juridische collega’s, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en administratief medewerkers. Bezwaren en klachten neem je serieus en je staat stil bij argumenten van cliënten, om zo te komen tot een oplossing waardoor de cliënt zich gezien, gehoord en geholpen voelt.

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht bij de Gemeente Nunspeet

Onze gemeente telt circa 29.000 inwoners en bestaat uit Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten - op de Veluwe, te midden van veel groen en prachtige natuur. Jij gaat aan de slag binnen het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Samen met 25 collega’s zijn we verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de fysieke leefomgeving. We gaan op een informele manier met elkaar om en houden van humor en gezelligheid op de werkvloer.

Medewerker Bezwaar Bezwaar en Beroep bij het UWV te Leiden

Iedereen die bezwaar maakt bij UWV, krijgt waar hij recht op heeft en wordt geholpen waar dat kan. Dat is ons doel. Als medewerker bezwaar heroverweeg je beslissingen op basis van vakinhoudelijke expertise. Je werkt binnen de afdeling Bezwaar & Beroep in een team met juridische collega’s, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en administratief medewerkers. Jij vormt in de rol van regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over het bezwaar. Je stelt een Beslissing op Bezwaar op en/of zoekt naar een passende oplossing via persoonlijke benadering of mediation.

Startend Jurist bij PF Concept te Roelofarendsveen

PF Concept exploiteert industriële decoratie-, productie- en magazijnfaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk en Polen. Als jurist draag jij verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en beleid overeenkomstig toepasselijke (internationale) wet- en regelgeving binnen meerdere rechtsgebieden - waaronder arbeidsrecht, contract- en ondernemingsrecht, IT-recht en intellectueel eigendom. Verder is de afdeling Legal & Compliance betrokken bij de advisering ten aanzien van allerhande (interne) juridische vraagstukken.

Fiscalist Autoheffingen bij de Belastingdienst te Doetinchem

Als fiscalist autoheffingen ben je de vertegenwoordiger van de Belastingdienst richting de rechtspraak en aanspreekpunt voor belastingdienstcollega’s. Jouw focus ligt op de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen. Je voert procedures voor rechtbanken en gerechtshoven en adviseert over cassatieverzoeken. Ook het voeren van complexe gesprekken met belastingplichtigen en hun adviseurs behoort tot jouw verantwoordelijkheid. Van de uitvoering van het heffings- en inningsproces, tot de aanpak bij naheffingen en bezwaar- en beroepsprocedures. Een veelzijdige en uitdagende job!

Jurist Handhaving Omgevingsrecht bij de Gemeente Coevorden

Ben jij een doortastende jurist gespecialiseerd in omgevingsrecht handhaving? Dan hebben wij de perfecte uitdaging voor jou in ons team Omgevingsontwikkeling! Wij staan bekend om onze openheid voor initiatieven uit de samenleving en ondersteunen deze met een klantgerichte instelling. Ons doel is het voorkomen van overtredingen door vooraf op maat gemaakte informatie te verstrekken. Mocht er toch een schending van regels plaatsvinden, dan treden wij op volgens ons handhavingsbeleid. Wil jij deel uitmaken van deze dynamische aanpak?

Contract Manager bij Festo te Delft

Van advies tot ontwerp, van installatieservices tot het geven van trainingen aan operators en technici. Festo is wereldwijd marktleider als het gaat om industriële automatiseringsprocessen op maat en levert aan vrijwel alle technische opleidingen in Nederland de opleidingsmiddelen waarmee studenten het technische vak leren. Ben jij een ervaren Contract Manager met uitstekende onderhandelings- en juridische vaardigheden? Wil jij een sleutelrol spelen in het beheer van contracten met leveranciers, onderaannemers, partners en klanten? Zoek niet verder, wij hebben de perfecte uitdaging voor jou!

Senior Jurist Vergunningverlening bij DCMR te Schiedam

DCMR is de milieudienst met de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewaken en verbeteren in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied dat we rijk zijn. Heb jij talent voor het maken van verbindingen tussen wat bedrijven willen - en wat de wettelijke kaders zijn? Als senior jurist maak je deel uit van het juristenteam Reguleren, Advies en Omgeving. Een groot deel van je werkzaamheden zal bestaan uit adviseren op het gebied van (onder meer) de Omgevingswet, Wabo, Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Je vertegenwoordigt de gemeente en provincie bij complexe bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

Advocaat-Medewerker bij Eldermans|Geerts Advocaten te Zeist

Eldermans|Geerts Advocaten adviseert en treedt op voor zorgprofessionals, zorginstellingen en brancheverenigingen in de zorg. Wij combineren onze focus met ervaring en gedetailleerde kennis over de wet- en regelgeving in de zorgsector. Daarin zijn wij uniek in Nederland. Wij zijn dan ook op zoek naar talentvolle advocaten die het leuk vinden om werkzaam te zijn in het dynamische zorglandschap.

Officieren van Justitie in Opleiding bij het Openbaar Ministerie in meerdere steden

Voordat je aan het werk gaat als officier van justitie volg je een opleiding (OIO). Op basis van jouw kennis, ervaring en competenties stemmen we in gezamenlijkheid af welk traject en doorlooptijd het beste bij je passen. De duur van de opleiding kan daardoor variëren van 1,5 tot 4 jaar. Tijdens de opleiding maak je direct kennis met de praktijk. Zo sta je bijvoorbeeld al na drie maanden op zitting. De eerstvolgende startmogelijkheid voor de opleiding is 1 oktober 2024.

Rechters-Plaatsvervanger Familie- & Jeugdzaken bij de Rechtbank Limburg te Maastricht en Roermond

Ben jij een jurist met ruime, aantoonbare kennis en ervaring op het gebied familie- en jeugdzaken? Dan kun je bij ons jouw loopbaan een impuls geven door als rechter-plaatsvervanger beslissingen te nemen en uitspraken te schrijven in diverse soorten zaken. Het gaat om diverse jeugdbeschermingsmaatregelen waaronder ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, gezag en omgang en verder de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.

Senior Juridisch Adviseur bij de Gemeente Epe

Als onze nieuwe Senior Juridisch Adviseur breng je niet alleen daadkracht, maar ook diepgaande juridische kennis. Je hebt uitgebreide ervaring in het bestuursrecht en je kunt meedenken over privacy en privaatrecht - of bent bereid je hier (zo nodig) in te verdiepen. Je duikt in complexe juridische vraagstukken en leidt de juridische kant van grote projecten.

Secretaris Commissie Bezwaarschriften bij de Gemeente Epe

Als (Junior) Secretaris van de Commissie Bezwaarschriften speel je een essentiële rol in het zorgvuldig afhandelen van de bezwaarschriften van onze inwoners. Jij wordt verantwoordelijk voor het ondersteunen van de commissieleden bij het voorbereiden van zaken en het identificeren van relevante wet- en regelgeving. Na afloop van de hoorzitting stel je advies op namens de commissie. Dit alles tegen een aantrekkelijk salaris, voldoende ontwikkelmogelijkheden en de mogelijkheid om thuis te werken.

Bedrijfsjuristen Aanbestedingsrecht bij ProRail te Utrecht

Wist je dat we in Nederland een van de drukste, betrouwbaarste en meest ingenieuze spoorwegnetwerken ter wereld kennen? ProRail beheert de spoorwegnetwerken; van mooie stations en een optimale dienstregeling tot goed onderhouden bruggen, tunnels, overgangen, wissels en seinen. Wil jij als jurist werken aan de toekomst van Nederland én aan die van jezelf? Wij zoeken bedrijfsjuristen aanbestedingsrecht voor het cluster Leefomgeving, Juridische Zaken en Vastgoed, afdeling Privaatrecht. Je wordt onderdeel van een divers en specialistisch team.

Juridisch Specialist Bouw- & Aanbestedingsrecht bij Techniek Nederland te Woerden

Techniek Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. Als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn we een factor van betekenis. Meer dan welke sector dan ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. Wij zoeken een jurist bouw- en aanbestedingsrecht. Je helpt onze leden op deze rechtsgebieden met advies en voorlichting. Daarnaast vormen lobbyactiviteiten een omvangrijk onderdeel van je werk.

Juridisch Adviseur bij Techniek Nederland te Woerden

Techniek Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. Onze sector is onmisbaar bij maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie en mobiliteit. Als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn we een factor van betekenis. Wij zoeken een juridisch adviseur op het gebied van arbeidsrecht en overeenkomstenrecht. Daarnaast behoren adviezen op andere rechtsgebieden, zoals consumentenrecht en privacyregelgeving tot jouw werkzaamheden. Je adviseert onze lidbedrijven; zowel ondernemers/eigenaren, als HR-specialisten van grotere ondernemingen.

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht bij de Gemeente Heerde

Ben jij een gedreven jurist met een passie voor handhaving en ruimtelijke ordening? Als juridisch adviseur speel je een cruciale rol in het handhaven van de wet- en regelgeving binnen ons ruimtelijk domein. Met expertise in de Omgevingswet, Awb en APV voer je handhavingsprocessen uit en bied je juridische ondersteuning bij complexe vergunningaanvragen. De gemeente Heerde heeft zo’n 160 medewerkers, verdeeld over 4 locaties. Door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort en is de onderlinge betrokkenheid groot.

Manager Bureau Nalatenschappen bij Goede Doelen Nederland te Amsterdam

Goede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van erkende goede doelen. Deze goede doelen zijn in Nederland gevestigd en op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale hulp en mensenrechten. Van cultuur tot natuurbescherming en dieren. Wij zoeken een inspirerende manager met kennis en ervaring op het gebied van erfrecht. Je wordt verantwoordelijk voor het Bureau Nalatenschappen. Als lid van het management team ben je mede verantwoordelijk voor het bepalen van de koers van de organisatie.