Vakspecialist rechten / Auteursrechtenexpert bij de Vrije Universiteit te Amsterdam

Als vakspecialist ben je de persoonlijke verbinding tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de bibliotheek. Je brengt de expertise en diensten van de UB over het voetlicht, bent het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit onderwijs en onderzoek en inventariseert de mogelijkheden voor nieuwe diensten van de UB. Samen met collega's adviseer je over alle thema's van wetenschappelijke communicatie, zoals het gebruik van content in het onderwijs, informatievaardigheden, open access en onderzoeksdata.
Naast je rol als vakspecialist ben je auteursrechtenexpert. In die rol ondersteun je onderzoekers en docenten van alle faculteiten bij complexere vragen rondom auteursrecht rond het (her)gebruiken en publiceren van onderwijs- en onderzoeksmateriaal.

Fiscalist bij de Provincie Limburg te Maastricht

De Provincie Limburg streeft naar een organisatiebrede beheersing van risico’s. Het cluster Financiën is dé professionele, klantgerichte financiële dienstverlener die de Provincie optimaal faciliteert. Het cluster staat voor een gezonde, transparante en toekomstbestendige financiële huishouding. Wij zoeken een enthousiaste collega die een proactieve bijdrage gaat levert aan het verder ontwikkelen van het fiscaal bewustzijn en het optimaliseren van de beheersing van de fiscale risico’s binnen de organisatie.

Juridisch Kwaliteitsmedewerker bij de Gemeente Capelle aan den IJssel

Wij zoeken een bevlogen juridisch kwaliteitsmedewerker voor de afdeling Publiekszaken. Binnen deze afwisselende en uitdagende functie maak je de vertaalslag van wet- en regelgeving naar de uitvoeringspraktijk. Je bent medeverantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners van Capelle aan den IJssel en levert je bijdrage aan het rechtmatig, doelmatig en efficiënt werken. Je werkt nauw samen met diverse interne- en externe samenwerkingspartners.

Legal Officer bij Alphabet te Breda

Alphabet is de toonaangevende leverancier van (zakelijke) mobiliteitsoplossingen in Europa en maakt deel uit van de BMW Group. We hebben uitgebreide kennis op het gebied van internationaal wagenpark- en leasebeheer en zijn stevig in ontwikkeling om ons voor te bereiden op veranderingen die komen gaan.
Als Legal Officer binnen Alphabet ben je het juridisch geweten van de organisatie. In de dagelijkse praktijk lever je juridische ondersteuning bij contractonderhandelingen met klanten, prospects en leveranciers en voorzie je de organisatie van advies in je vakgebied. Tevens ontwikkel, controleer, accordeer en onderhoud je overeenkomsten.

Jurist Gebiedsontwikkeling bij de Gemeente Vlaardingen

Voor de juridische advisering binnen gebiedsontwikkelingen zoeken wij een ervaren jurist. Aandachtsvelden hierbij zijn privaatrecht (koop, anterieure overeenkomsten, intentieovereenkomsten met derden e.d.), aanbestedingsrecht, publiek-publieke en publiek-private samenwerking, grondzaken en deels vastgoed. Je houdt je onder meer bezig met juridische advisering binnen gebiedsontwikkeling, herstructurering en locatieontwikkeling.

Juridisch medewerker bij Werk en Inkomen Lekstroom te Nieuwegein

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is een regionale uitvoeringsorganisatie voor Werk, Inkomensondersteuning en Schuldhulpverlening. Je wordt ingezet als junior jurist binnen het team Juridische Zaken dat momenteel uit twee adviseurs bestaat. Van de junior wordt verwacht dat hij of zij ondersteunende werkzaamheden verricht voor de senior en zich daarnaast steeds meer zaken eigen maakt en daar zelfstandig de eigen weg in gaat vinden.

Bedrijfsjurist bij Landstede Groep te Zwolle

Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Als bedrijfsjurist voorzie je in de juridische advisering en ondersteuning van het College van Bestuur en directeuren van de scholen en van de serviceafdelingen. Je levert vanuit je expertise ook een bijdrage aan het ontwikkelen en uitwerken van intern beleid zoals bijvoorbeeld de Governance Code en Integriteitscode.

Milieu inspecteur bij de Gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Je houdt toezicht bij bedrijven op basis van geldende voorschriften en/ of algemene regels (zoals het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorziening), inclusief het rapporteren van overtredingen en de verslaglegging. Tevens maak je een risico-inschatting op het bedrijf of de locatie, waar nodig vertaal je dit naar een aanpak op maat voor de inzet van toezicht en handhaving en een inschatting van de risico’s.

Gevorderde advocaat-stagiaire/advocaat-medewerker bij GVK Advocaten te IJsselstein

Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten adviseert en vertegenwoordigt (middel-)grote ondernemingen, waaronder vele familiebedrijven en particulieren. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ondernemende gevorderde advocaat-stagiaire of advocaat-medewerker voor onze vestiging in IJsselstein met als aandachtsgebied vastgoed en/of ondernemingsrecht. Affiniteit met de regio IJsselstein/ Lopikerwaard is een pre.

Compliance- en Privacy Officer bij Vitens te Zwolle

Dag en nacht drinkwater uit de kraan lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is nog flink ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. En al helemaal als je je bedenkt dat we aan honderden regels en wetten moeten voldoen. Om dat goed georganiseerd te krijgen is een grote verantwoordelijkheid voor de Compliance Officer. Een uitdagende klus gezien het brede compliance spectrum van een drinkwaterbedrijf. Je bent het eerste aanspreekpunt voor directie, management en medewerkers. Ook krijg je de rol van Privacy Officer: de spil en adviseur die Vitens nodig heeft om de persoonsgegevens van 1.400 medewerkers en miljoenen klanten te beschermen.

Secretaris Examencommissie bij Tilburg University

Als secretaris ben je hét aanspreekpunt van de Examencommissie voor studenten, het College van Beroep voor de Examens, de studentendecanen, onderwijscoördinatoren en andere medewerkers van de faculteit. Je stelt zelfstandig besluiten en verweerschriften in lopende procedures op en levert een bijdrage aan het jaarverslag van de Examencommissie. Je coördineert het jaarlijkse proces rondom de totstandkoming van de nieuwe Onderwijs- en Examenregelingen voor onze opleidingen en je draagt zorg voor het implementeren van nieuw beleid in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie. Daarnaast adviseer je de commissie en het management team gevraagd en ongevraagd over beleidsmatige en juridische kwesties.

Student-Stagiairs bij de afdeling strafrecht van het Gerechtshof Amsterdam

Voor studenten die in de masterfase strafrecht zitten heeft Hof Amsterdam plaats voor stagiair(e)s. De afdeling behandelt in hoofdzaak het hoger beroep ingesteld door verdachte en/of OM tegen strafvonnissen van de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland. De afdeling heeft een lange traditie van het betrekken van universitaire studenten als stagiair(e)s bij het verrichten van werkzaamheden als juridisch medewerker.

Rechter voor de douanekamer bij de rechtbank Noord-Holland te Haarlem

De douanekamer van de rechtbank Noord-Holland werkt op landelijk niveau en is een bijzondere kamer in de zin van artikel 56 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Daarmee neemt de douanekamer een unieke positie in binnen de rechtspraak. Binnen de douanekamer behandel je zaken over de toepassing van de Algemene douanewet en het Europees douanerecht. De juridische vraagstukken waarover je gaat beslissen zijn divers en uniek en hebben vaak een technisch component: is een ligfiets een fiets? is een waterijsje met 0,5% alcohol nog wel als een ijsje aan te merken, wat is de waarde van 10.000 ton staal uit India? Vanuit de douanekamer werk je met de blik op Europa en heb je zicht op het internationale handelsverkeer.

Advocaat-Stagiaire Banking & Finance bij BarentsKrans te Den Haag

Ter uitbreiding van onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een getalenteerde advocaat-stagiaire Banking & Finance. Je begeleidt voornamelijk financiële instellingen, andere geldverstrekkers en kredietnemers bij diverse financieringstransacties. De nadruk ligt op het structureren, leiden en afronden van Nederlandse en internationale acquisitiefinancieringen, vastgoed(ontwikkelings)financieringen en (duurzame) projectfinancieringen. Daarbij kun jij al snel het aanspreekpunt worden voor de cliënt en schakel je direct met collega’s en externe adviseurs. Je wordt onderdeel van een brede corporate praktijk. Het team bestaat in totaal uit 20 advocaten en (kandidaat-)notarissen die nauw met elkaar samenwerken.

Advocaat-Stagiaire Corporate/M&A bij BarentsKrans te Den Haag

Ter uitbreiding van onze groeiende praktijk zijn wij op zoek naar een getalenteerde advocaat-stagiaire Corporate/M&A. De praktijkgroep Corporate/M&A bestaat uit een team van 17 advocaten en (kandidaat-)notarissen die nauw met elkaar samenwerken. Het zwaartepunt van de praktijk ligt op M&A transacties. De praktijkgroep treedt vooral op voor ondernemingen, ondernemers, private equity, venture capital en management. Ook wordt de praktijkgroep regelmatig ingeschakeld door internationale referral kantoren.

Auteursrechtenexpert bij de Universitaire Bibliotheken Leiden

Het Centre for Digital Scholarship (CDS) zoekt een auteursrechtenexpert die onderzoekers van de Universiteit Leiden ondersteunt bij auteursrechten. Tot de werkzaamheden behoren het bijdragen aan een goede informatievoorziening rondom auteursrechten, het beantwoorden van vragen van individuele onderzoekers, onderzoeksteams en ondersteuners, en het adviseren over auteursrechten.

Senior Beleidsmedewerker Belastingen bij de Gemeente Noordoostpolder te Emmeloord

Werken bij de lokale overheid is leuk; zeker bij de gemeente Noordoostpolder. In het cluster Belastingen, Financial Planning & Control vind je een breed scala aan werkzaamheden: de uitvoering van de WOZ, het financieel adviseurschap, de producten in de planning & controlcyclus, de financiële toetsing van beleidsvoorstellen en de financiële administratie van de gemeente. Voor dit cluster zijn we op zoek naar een Senior Beleidsmedewerker Belastingen. Goed kunnen samenwerken en een gezonde dosis creativiteit en lef zitten in jouw DNA.

Advocaat Ondernemingsrecht bij Dommerholt Advocaten te Zwolle

Als Advocaat Ondernemingsrecht op ons kantoor in Zwolle is geen dag hetzelfde. Jij adviseert klanten, actief in het MKB op juridisch strategisch gebied. Jij bouwt je netwerk in de regio verder uit. Zo weten jouw zakelijke én sociale contacten dat zij voor juridisch advies bij jou moeten zijn. Want jij kijkt verder dan de vraag en begrijpt wat er nodig is om als ondernemer succesvol te zijn. Je denkt aan de meest praktische oplossing voor de klant en procedeert alleen als het moet.

Jurist / Juridisch medewerker bij Rijssenbeek Advocaten te Arnhem

Als jurist voer je voor het grootste gedeelte een eigen praktijk. Dit houdt in dat je zelfstandig adviseert aan en procedeert voor cliënten. Deze eigen praktijk betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor de behandeling, doorloop en resultaten van eigen zaken. Deze eigen verantwoordelijkheid maakt het werk uitdagend, leerzaam en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling.

Legal Counsel at Recruitee in Amsterdam

Recruitee is one of the fastest growing SaaS companies in the Netherlands. And has quickly become a European leader and disrupter in Recruitment software. We are looking for a Legal Counsel to join our small but mighty (and growing!) legal team in Amsterdam to work across all departments at Recruitee to guide and grow the business as we expand.

Onderwijs-/onderzoeksmedewerker Europees Recht bij de Universiteit Leiden

Als onderwijs-/onderzoeksmedewerker bent u betrokken bij de kerntaken van de afdeling Europees recht op het gebied van onderwijs en onderzoek. Het gaat om een brede, uitdagende functie die beginnende juristen een uitstekende mogelijkheid biedt om – onder deskundige begeleiding – ervaring op te doen met veel aspecten van het Europees recht, in een wetenschappelijk georiënteerde en grotendeels Engelstalige omgeving.

Advocaten bij AKDP te Amsterdam

AKDP advocaten is een kantoor met ervaren en doortastende advocaten. Het belang van de cliënt staat daarbij altijd centraal. Onze expertise en jarenlange ervaring staan garant voor optimale rechtsbijstand. AKDP advocaten is in verband met uitbreiding op zoek naar één of meer enthousiaste en gedreven advocaten voor samenwerking in de vorm van een kostenmaatschap. Wij bieden een open en informele werksfeer, de ruimte om een bestaande praktijk uit te bouwen/over te nemen en de mogelijkheid op korte termijn toe te treden tot de maatschap.

Overheidsjurist Omgevingsrecht bij Brunel

Jij bent misschien klaar voor de nieuwe Omgevingswet, maar dat is lang niet iedereen. Met jouw ervaring breng jij daar binnen no time verandering in. Als overheidsjurist omgevingsrecht bij Brunel zorg jij er namelijk voor dat overheidsplannen nu én in de toekomst juridisch strak zijn, voor welke instantie je ook werkt.

Jurist Bestuursrecht bij Brunel

Jij bent niet zomaar een specialist die zich inzet voor juridische zaken. Nee, jij als Jurist Bestuursrecht kiest ervoor om betrokken te zijn. Betrokken bij mensen, bij burgers; oftewel bij iedereen die in aanraking komt met het Nederlands bestuursrecht. Treed je als Jurist Bestuursrecht bij Brunel in dienst, dan is dat dus niet anders. Juist jouw drive om het verschil te maken maakt jou zo goed in je vak!

Jurist Aanbesteding en Vastgoed bij Akro Legal te Den Haag

Akro Legal is een groeiend onderdeel van Akro Consult en is daarom op zoek naar uitbreiding van het team. De werkzaamheden bestaan uit in- en externe advisering over uiteenlopende juridische kwesties met een focus op het aanbestedingsrecht (aanbestedingen van werken). Hierbij kan gedacht worden aan juridische advisering over de strategie en aanpak van een tender tot en met het opstellen van de bijbehorende overeenkomsten.

WIA Casemanager bij Aon te Rotterdam

Wij zijn de toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. We analyseren risico’s, geven advies, zorgen voor de (financiële) oplossing en staan klanten bij als bij een incident de bedrijfscontinuïteit wordt bedreigd. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen. In Nederland heeft Aon 15 locaties met 2.600 medewerkers.
Als WIA casemanager begeleid je uitkeringsgerechtigden tijdens hun uitkering krachtens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). De verzekeraar draagt het financiële risico en daarmee de verantwoordelijkheid van de re-integratie van WGA-uitkeringsgerechtigden voor zakelijke klanten. Aon beperkt zoveel mogelijk de schadelast voor haar klanten.

Kandidaat-notaris Vastgoed & Overheid bij Nysingh te Arnhem en/of Zwolle

Als ervaren kandidaat-notaris Vastgoed vervul je een belangrijke rol als adviseur bij diverse juridische aspecten rondom vastgoed. Hierbij ligt de nadruk op het adviseren en begeleiden van overheden, (semi)-publiekrechtelijke instellingen, zorg- en onderwijs, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en beleggers. Jouw advies wordt onder meer gevraagd bij vraagstukken op het gebied van grondverwerving, financiering en zekerheden, planontwikkeling, samenwerkingsvormen en bijzondere vastgoedconstructies.

Bedrijfsjurist ondernemingsrecht bij Jurato te Veenendaal

Jurato is een moderne juridische dienstverlener met een drietal kantoorlocaties in het midden van het land waarbij het hoofdkantoor in Veenendaal is gevestigd. Wij verstrekken (MKB) ondernemers op een laagdrempelige en proactieve wijze juridisch advies en rechtsbijstand. Ons team van bedrijfsjuristen fungeert als een eigen juridische afdeling binnen een organisatie en zorgt er voor dat juridische zaken op orde zijn. Wegens groei van de onderneming zijn wij op zoek naar een fulltime breed georiënteerde en ondernemende bedrijfsjurist ondernemingsrecht.

Juridisch Secretaresse Commerciële contracten bij BarentsKrans te Den Haag

Wij zijn op zoek naar een ervaren juridisch secretaresse. In deze rol ben je de steun en toeverlaat van meerdere advocaten. Je bent een belangrijke schakel tussen advocaat en cliënt. Daarnaast maak je deel uit van een team secretaresses dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de sectie Cassatie/Commerciële Contracten. Je verzorgt de administratie, waaronder de declaraties. Ook houd je deadlines, termijnen en afspraken in de gaten en anticipeert hierop waar nodig. Je werkt juridische stukken uit en verzorgt de correspondentie met cliënten. Dossiers zijn altijd up-to-date en goed verzorgd.

General Counsel bij DOOR te Maasdijk

Als DOOR House of leading Brands zorgen wij samen dat miljoenen mensen de beschikking hebben over gezonde en duurzame komkommers, tomaten, paprika’s en aubergines. 54 ambitieuze coöperatieve ondernemers die elk met passie focussen op de groei, kwaliteit en beschikbaarheid van deze producten werken samen. Als excellence center ontzorgen wij onze ondernemers door professionele service op gebied van sales- en marketing, food safety, finance, ict, hr en business development.
Je adviseert zowel bestuur, directie en de leden van onze groep over de volle breedte over juridische onderwerpen én je vervult de rol van secretaris van het bestuur. Ook maak je je hard voor een goede governance en compliance en lever je een belangrijke bijdrage bij acquisitietrajecten.