Proefschrift: Vergoeding van immateriŽle schade wegens aantasting in de persoon

Proefschrift: Vergoeding van immateriŽle schade wegens aantasting in de persoon

Dit onderzoek richt zich uitsluitend op de vergoeding van immateriŽle schade. Centraal staat de vraag in welke gevallen naar Nederlands recht smartengeld dient te worden toegekend. Deze vraag wordt uiteraard niet in een vacuŁm gesteld en beantwoord, er is een juridisch kader. Dit bestaat voornamelijk uit twee bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek: art. 6:95 en art. 6:106. Art. 6:95 BW stelt:
"De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft."