RvR en NOvA constateren problematisch tekort aan sociaal advocaten;
LexIQ formuleert integraal plan

RvR en NOvA constateren problematisch tekort aan sociaal advocaten;
LexIQ formuleert integraal plan

Juist in een tijd dat er zorgen zijn over de groeiende ongelijkheid in de samenleving — de hoge inflatie, energiekosten en andere ontwikkelingen die minvermogenden het hardst treffen — staat de toegang tot het recht voor hen vergaand onder druk.
Waar het ministerie van Rechtsbescherming de capaciteitstekorten in de sociale advocatuur in zijn jongste voortgangsrapportage Stelselvernieuwing Rechtsbijstand (p. 28) nog bagatelliseerde, komt de Raad voor Rechtsbijstand in samenwerking met de Orde van Advocaten tot harde conclusies: de tekorten die zich in de sociale advocatuur zullen voordoen, zijn buitengewoon problematisch en vragen onder meer om een "integraal plan voor de structurele bevordering van innovatie en aantrekkelijkheid van het vak".
Een dergelijk plan bestaat sinds kort: LexIQ formuleerde gedetailleerde ideeën om van de sociale advocatuur opnieuw een aantrekkelijk beroep voor jonge juristen te maken. De crux: digitalisering. Met de beroepsgroep zelf aan het roer. Hier leest u meer.