Op termijn meer bedrijfsmodellen mogelijk in de advocatuur?

Op termijn meer bedrijfsmodellen mogelijk in de advocatuur?

De Verordening op de advocatuur beperkt de wijze waarop advocaten hun onderneming mogen structureren. Zo mogen niet-advocaten geen aandeelhouder zijn of een bestuursfunctie hebben in een advocatenkantoor. In Engeland bestaan sinds 2012 alternatieve bedrijfsstructuren, zoals kapitaaldeelnemingen door derden en een grote variatie aan multidisciplinaire samenwerkingen. Ook Frankrijk en Duitsland kennen inmiddels diverse advocatuurlijke organisatievormen. Conclusie van onderstaand rapport is dat Nederland meer ruimte zou moeten bieden voor alternatieve bedrijfsstructuren. Hierbij wordt gedacht aan multidisciplinaire samenwerkingsverbanden van advocaten met andere beroepsgroepen en aan kapitaalinvesteringen door niet-advocaten.