Rechtspraak verwacht in 2024 circa 1,5 miljoen afdoeningen te verrichten

Rechtspraak verwacht in 2024 circa 1,5 miljoen afdoeningen te verrichten

Volgens het Jaarplan van de Rechtspraak zullen in 2024 naar verwachting 1,5 miljoen afdoeningen plaatsvinden door 2.700 rechters en raadsheren. Een groot deel daarvan komt voor rekening van kantonrechters. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om civiele zaken tot 25.000 euro (vaak incassozaken, arbeidszaken, huurzaken, consumentenzaken en lichte strafzaken zoals snelheidsovertredingen), maar ook om rekening en verantwoording in het kader van bewind.