Procesvertegenwoordiger Juridisch Adviseur bij de Gemeente Den Haag

Procesvertegenwoordiger Juridisch Adviseur bij de Gemeente Den Haag

Als Procesvertegenwoordiger Junior Juridisch Adviseur ga je vanuit de dienst Bedrijfsvoering (DBV) werken voor de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten en de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. De medewerkers van deze diensten helpen Haagse burgers om de regie over hun eigen leven te krijgen. Soms leidt dat tot een juridisch geschil. Jij vertegenwoordigt in dat geval het college bij de verschillende rechterlijke instanties.