Loondoorbetaling tijdens ziekte aan werknemer met twee dienstverbanden

Loondoorbetaling tijdens ziekte aan werknemer met twee dienstverbanden

De kantonrechter stelt in dit vonnis dat in de Arbeidstijdenwet niet is terug te vinden dat de arbeidsomvang van meerdere dienstbetrekkingen bij elkaar moet worden opgeteld. Dat is niet juist. De Arbeidstijdenwet kent een artikel over de samenloop van arbeid, waarin staat dat de werknemer die bij meerdere werkgevers arbeid verricht, verplicht is om uit eigen beweging alle informatie die nodig is voor de naleving van de Arbeidstijdenwet aan alle werkgevers te verstrekken en dat iedere werkgever de arbeid vervolgens zo dient te organiseren dat werknemers geen arbeid verrichten in strijd met de wet.