Berekening van de hoogte van de transitievergoeding bij structureel overwerk

Berekening van de hoogte van de transitievergoeding bij structureel overwerk

Het UWV had de hoogte van de te compenseren transitievergoeding in deze zaak onjuist berekend door bij een vrachtwagenchauffeur die structureel overwerkte uit te gaan van een vast overeengekomen aantal uren en door de hoogte van de overwerkvergoeding te berekenen over een periode van twaalf maanden waarbij de periode van arbeidsongeschiktheid buiten beschouwing had moeten worden gelaten.