Geheimhouding zonder boetebeding: tandenloze tijger

Geheimhouding zonder boetebeding: tandenloze tijger

Nadat een werknemer bij een concurrent in dienst trad, vorderde de ex-werkgever in kort geding dat deze het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst zou nakomen — en een dwangsom zou verbeuren als hij dat niet zou doen. Het gerechtshof wijst er echter op dat er geen boetebeding aan het geheimhoudingsbeding is gekoppeld.