Gelijkwaardige functie na overgang van onderneming: actieve rol werknemer

Gelijkwaardige functie na overgang van onderneming: actieve rol werknemer

Als een werknemer een nieuwe, gelijkwaardige functie afwijst na een overgang van onderneming, komt dat in beginsel voor eigen rekening en risico. In deze uitspraak oordeelt de kantonrechter dat van werkneemster een actievere houding verwacht mocht worden om te onderzoeken of zij een nieuwe functie kon afwijzen. Dat 'er te veel zou zijn gebeurd' en de functie nog niet genoeg zou zijn uitgewerkt, vormde onvoldoende grond om de functie bij voorbaat af te wijzen.