Eisen aan het verbeterplan bij disfunctioneren

Eisen aan het verbeterplan bij disfunctioneren

Volgens het gerechtshof is de arbeidsovereenkomst in casu ten onrechte ontbonden door de kantonrechter. Werkneemster heeft niet in voldoende mate de kans gekregen om haar functioneren te verbeteren. Ook gaat het hof niet mee met de werkgever, die vindt dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De uitspraak onderstreept nog maar eens het belang van een goed verbeterplan bij disfunctioneren: er moeten concrete, meetbare doelen worden gesteld en er moet concrete hulp, ondersteuning en begeleiding worden geboden.