3x ruzie over koffiemoment

3x ruzie over koffiemoment

Een 'koffiemoment' wordt regelmatig ingezet bij arbeidsongeschikte werknemers. Op advies van de bedrijfsarts moet een zieke werknemer dan regelmatig koffie komen drinken met collega's. Op die manier blijft voeling bestaan met de organisatie en is de stap om na een langere periode van afwezigheid terug te keren op het werk minder groot. Drie uitspraken rond dit onderwerp.