De waarde van de anonieme verklaring in het arbeidsrecht

De waarde van de anonieme verklaring in het arbeidsrecht

Bij het gebruik van getuigenverklaringen in procedures tussen werkgevers en werknemers kan het in het kader van de zorgplicht jegens getuigen die tevens werknemers zijn, van belang zijn om anonimiteit te garanderen. Daar staat tegenover dat de persoon tegen wie de klacht zich richt, zich voldoende moet kunnen verweren. Uit jurisprudentieonderzoek blijkt een aantal gezichtspunten waaraan moet zijn voldaan om anonieme getuigenverklaringen toelaatbaar te achten.