Bestuurder aansprakelijk voor niet in acht nemen ontslagrecht

Bestuurder aansprakelijk voor niet in acht nemen ontslagrecht

De werknemer vordert in deze procedure een verklaring voor recht dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd. Werknemer berust in de opzegging, maar maakt aanspraak op een gefixeerde schadevergoeding, de transitievergoeding en een billijke vergoeding. Daartoe spreekt hij de nieuwe onderneming aan op grond van overgang van onderneming en de (indirect) bestuurder van zijn voormalig werkgever — op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.