Geen onrechtmatige concurrentie

Geen onrechtmatige concurrentie

De voorzieningenrechter oordeelt in deze zaak dat twee ex-werknemers een (concurrerende) onderneming op mochten zetten. Het werven en reclame maken voor het bedrijf is inherent daaraan. Aan het vereiste van het stelselmatig en substantieel afbreken van het bedrijfsdebiet is niet voldaan, aangezien er slechts twee berichten zijn gestuurd naar (een deel van) de klanten. Bovendien hebben klanten zelf hun gegevens achtergelaten, omdat zij benieuwd waren naar het project. Het feit dat de ex-werknemers zelf in een bericht aangeven dat zij 'misschien niet helemaal netjes bezig zijn', is voor de rechter niet van belang.