Ontslagbrief zes dagen na mondelinge mededeling voldoet aan mededelingsvereiste

Ontslagbrief zes dagen na mondelinge mededeling voldoet aan mededelingsvereiste

De Hoge Raad oordeelt over de rechtsgeldigheid van het ontslag op staande voet van een werknemer die met een collega had gevochten. Nadat werknemer op maandag was geschorst, heeft de werkgever werknemer op woensdag gesproken en op vrijdag telefonisch ontslag gegeven met de mededeling 'Je weet wel waarom, wij hebben het daar woensdag over gehad'. De advocaat-generaal gaat uitvoerig in op het mededelingsvereiste en concludeert dat het ontslag onverwijld is medegedeeld. Dat pas zes dagen na de mondelinge mededeling de ontslagbrief is toegezonden, doet hieraan niet af.