Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024

Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024

De Belastingdienst heeft het handhavingsplan arbeidsrelaties 2024 gepubliceerd, waarin staat beschreven hoe de Belastingdienst in aanloop naar 1 januari 2025 gaat handhaven op arbeidsrelaties van zzp'ers. In tranche 2023 van het handhavingsplan werd ingegaan op het versterken en verbeteren van de handhaving. Tranche 2024 bevat de beschrijving van de handhaving in aanloop naar 2025. Dan wordt weer gehandhaafd, na jaren zonder noemenswaardige controle.
Het ministerie van SZW heeft — los daarvan — laten weten dat de voor het eerste kwartaal 2025 beoogde publicatie van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoedens (Wet VBAR) niet gehaald gaat worden.