Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

Zelfs als werkgever en werknemer het met elkaar eens zijn om eerder dan tegen de aanvankelijk overeengekomen einddatum uit elkaar gaan is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (VSO) een probleem, omdat er geen garantie is van een WW-vangnet. Een mogelijke oplossing leek om in de VSO alsnog een tussentijds opzegbeding op te nemen.
Met het opnemen van een dergelijk beding is volgens de Centrale Raad van Beroep voldaan aan de in artikel 7:667 lid 3 BW neergelegde voorwaarde dat het recht tot tussentijdse opzegging voor beide partijen schriftelijk is overeengekomen. De uitsluitingsgrond van artikel 19 lid 4 WW ziet op de situatie waarin níet is voldaan aan die voorwaarde. Deze uitsluitingsgrond is daarom niet van toepassing.