Mediation: een redelijk voorschrift?

Mediation: een redelijk voorschrift?

Is mediation een redelijk voorschrift en zo ja, levert weigeren van mediation grond op voor een loonstop? Een zestal uitspraken over dit onderwerp op een rij. De lijn die te ontwaren valt: indien mediation door de bedrijfsarts wordt geadviseerd, werkgever aan de mediation redelijke voorwaarden verbindt, werkgever met werknemer overlegt over de aan te stellen mediator én werknemer mediation (desalniettemin) weigert, dan kan stopzetten van loon gerechtvaardigd zijn.