Werknemer trekt discriminatiekaart: ontslag

Werknemer trekt discriminatiekaart: ontslag

De rechter oordeelt in deze zaak dat hij het disfunctioneren niet zal beoordelen, omdat evident sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie. Dit volgt uit het feit dat partijen lange tijd bezig zijn met een verbetertraject en er over en weer overduidelijk geen vertrouwen meer is. Dat werknemer zijn leidinggevende beschuldigt van discriminatie — de rechter kan dit op basis van het dossier overigens niet vaststellen — heeft de kans op verbetering van de situatie nog ingewikkelder gemaakt.