Buitengerechtelijke vernietiging vaststellingsovereenkomst wegens (wederzijdse) dwaling

Buitengerechtelijke vernietiging vaststellingsovereenkomst wegens (wederzijdse) dwaling

De kantonrechter is in deze zaak van oordeel dat partijen bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst (vso) ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst wederzijds hebben gedwaald. De omstandigheden van het geval (waaronder de wederzijds niet kenbare arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte waarvan — achteraf bezien — sinds lange tijd al sprake is) maken dat de dwaling niet voor rekening van de dwalende behoort te komen. Dit leidt tot buitengerechtelijke vernietiging van de vso.