Schriftelijke overeenkomst kan als factuur dienen

Schriftelijke overeenkomst kan als factuur dienen

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat een overeenkomst waarvoor na afsluiting door de partijen geen factuur is opgesteld, kan worden aangemerkt als een factuur in de zin van de BTW-richtlijn. Deze moet dan wel alle informatie bevatten die nodig is voor de Belastingdienst om vast te stellen of is voldaan aan de materiële voorwaarden voor het recht op btw-aftrek.