De bankgarantie: een eenvoudigweg complexe zekerheid

De bankgarantie: een eenvoudigweg complexe zekerheid

In dit geschil was per vergissing een groepsvennootschap in een bankgarantie als debiteur genoemd, die niet de partij was die de verplichtingen uit hoofde van de onderliggende overeenkomst moest nakomen. Dit betekende dat de rechtsverhouding waarvoor de bankgarantie was gesteld, ontbrak. Als de overeenkomst waarvoor de bankgarantie is gesteld niet bestaat, kan de bankgarantie niet geldig worden ingeroepen, aldus de rechtbank.