Wetsvoorstel toekomst box 3-stelsel naar Raad van State

Wetsvoorstel toekomst box 3-stelsel naar Raad van State

De ministerraad heeft het Wetsvoorstel werkelijk rendement box 3 voor advies aan de Raad van State gestuurd. Naar verwachting betalen belastingplichtigen met spaargeld over de afgelopen jaren minder vermogensbelasting, vanwege lage spaarrentes. Belastingplichtigen met aandelen zullen gemiddeld genomen meer belasting betalen. Het voorstel wordt pas openbaar nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht. Wel licht men alvast een tip van de sluier op. Het nieuwe stelsel zou per 2027 van kracht moeten worden.