De rechtspositie van kinderen van overleden huurders

De rechtspositie van kinderen van overleden huurders

Een schets van het juridisch kader van voortzetting van de huurovereenkomst door kinderen na overlijden van ouder(s) en een bespreking van de inhoud en (de verwachte) gevolgen van voorgestelde wet- en regelgeving.