Reststoffen in de bouw: afval of circulair materiaal?

Reststoffen in de bouw: afval of circulair materiaal?

Bij bouwwerkzaamheden ontstaan restmaterialen. Deze kunnen worden bewaard om (al dan niet binnen hetzelfde project) te worden hergebruikt. Maar hoe kwalificeren dergelijke stoffen: als afval, of als herbruikbare bouwstof? Daarbij is van belang dat er een duidelijke overeenkomst wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Welke materialen worden precies binnen het project hergebruikt? Onder welke voorwaarden, hoeveel en welke stoffen, in welke samenstelling en hoe lang mogen deze stoffen worden opgeslagen, voordat deze moeten worden hergebruikt?