Gebrek aan energielabel C geen grond voor ontbinding huurcontract kantoor

Gebrek aan energielabel C geen grond voor ontbinding huurcontract kantoor

Ontbinding van het gehuurde omdat het pand niet zou voldoen aan de C-labelverplichting is aan te merken als oneigenlijk gebruik van deze ontbindingsgrond, aldus een kantonrechter in een (niet-gepubliceerd) kortgedingvonnis.