Gemeente mag bewoners niet verbieden om huis te verhuren aan toeristen

Gemeente mag bewoners niet verbieden om huis te verhuren aan toeristen

In 2020 verbood de gemeente Amsterdam inwoners van enkele wijken hun woonruimten te verhuren aan toeristen. Volgens de Raad van State is een dergelijk verbod onevenredig, omdat het niet noodzakelijk is om het doel — te weten minder toeristen in de stad — te bereiken. Voorts heeft het verbod direct financiële gevolgen voor woningeigenaren in de binnenstad, waardoor het aanwijzingsbesluit leidt tot discriminatie.