De stelplicht en bewijslast bij voortzetting van de huur na overlijden huurder

De stelplicht en bewijslast bij voortzetting van de huur na overlijden huurder

De Hoge Raad heeft een interessant arrest gewezen over de voortzetting van de huur van woonruimte door een samenwoner na het overlijden van de huurder. De verhuurder stelt dat samenwoner onvoldoende waarborg biedt voor een behoorlijke nakoming van de huur. De Hoge Raad concludeert dat de samenwoner de stelling van verhuurder onvoldoende gemotiveerd heeft betwist.