Ook forfaitaire verhuiskostenvergoeding voor huurder die door renovatie niet kan thuiswerken

Ook forfaitaire verhuiskostenvergoeding voor huurder die door renovatie niet kan thuiswerken

Op grond van artikel 7:220 leden 5 en 6 BW heeft de huurder op forfaitaire basis recht op een verhuisvergoeding van de verhuurder als de huurder door renovatie moet verhuizen. Die noodzaak kan ook volgen uit omstandigheden die wellicht niet voor de meeste huurders, maar wel voor een individuele huurder het noodzakelijk maken het gehuurde te verlaten tijdens de werkzaamheden, zoals het geval dat de huurder in de regel vanuit huis werkt en de renovatie daaraan in de weg staat. De vergoeding is forfaitair en staat los van werkelijk gemaakte kosten. Aldus kan de huurder die vanwege renovatie moet verhuizen ook aanspraak maken op de vergoeding indien hij tijdelijk bij vrienden gaat logeren.