Huurverhogingsbedingen woonruimte zorgvuldig te formuleren na drie uitspraken rechtbank Amsterdam

Huurverhogingsbedingen woonruimte zorgvuldig te formuleren na drie uitspraken rechtbank Amsterdam

De rechtbank Amsterdam heeft in drie uitspraken (in april, mei en augustus 2023) geoordeeld dat huurverhogingsbedingen bij woonruimte oneerlijk waren. Dit heeft tot gevolg dat de bedingen worden vernietigd en in het verleden doorgevoerde huurverhogingen worden teruggedraaid. Ook kan de huurprijs voor de rest van de duur van de huurovereenkomst niet (meer) worden verhoogd. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor lopende huurovereenkomsten en de verkoopbaarheid van wooncomplexen.