Omgevingswet: zes relevante wijzigingen voor de bouwpraktijk