Hoge Raad geeft stappenplan voor btw-kwalificatie van terrein met restbebouwing

Hoge Raad geeft stappenplan voor btw-kwalificatie van terrein met restbebouwing

Na de sloop van een voormalig fabrieksgebouw resteerde slechts nog een muur. De vraag was of deze muur kwalificeerde als gebouw. Volgens de Hoge Raad was de omvang van de muur ten opzichte van het gehele perceel verwaarloosbaar. Het begrip 'bouwbestemming' ziet op de algemene bestemming die een terrein heeft en niet op de bebouwing zoals die was voorzien. Dat de aan verkoper verleende bouwvergunning niet meer bruikbaar was en de koper een nieuwe vergunning heeft moeten aanvragen, betekende daarom niet dat het terrein de status van bouwterrein verloor.