Schade na vriendendienst

Schade na vriendendienst

In deze zaak zijn (of inmiddels: waren) partijen vrienden van elkaar. Eiseres vroeg gedaagde of hij haar kon helpen met het plaatsen van lichtkoepels en inbouwspotjes in haar huis. Zo geschiedde. De werkzaamheden werden echter niet goed uitgevoerd, wat leidde tot schade ten bedrage van 17.000 euro. De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van een overeenkomst tussen partijen, nu eiseres onvoldoende heeft onderbouwd dat er een vergoeding zou zijn afgesproken.