Impactanalyse huurverhoging in de context van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Impactanalyse huurverhoging in de context van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

In 2023 hebben verschillende rechtbanken geoordeeld dat het veel gehanteerde ROZ-huurprijsverhogingsbeding, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd met CPI plus een aanvullend (maximum)percentage, in strijd is met de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen. Als gevolg daarvan dient het huurprijsverhogingsbeding in zijn geheel vernietigd te worden.
Indien deze uitspraken in beroep (en cassatie) standhouden, heeft dit grote gevolgen: er bestaat dan geen mogelijkheid meer de huurprijs te indexeren of te verhogen met een maximumpercentage en de huurprijs wordt bovendien verlaagd naar de aanvangshuurprijs. En huurders kunnen - mogelijk met terugwerkende kracht - te veel betaalde huur terugvorderen. In het onderstaande rapport van vastgoedadviesbureau CBRE wordt de impact in kaart gebracht.