Erfpachtcanon leidt regelmatig tot discussie

Erfpachtcanon leidt regelmatig tot discussie

Bij de uitgifte van een perceel in erfpacht wordt aan de erfpachter vaak de verplichting opgelegd een canon aan de grondeigenaar te voldoen. Erfpacht wordt veelal aangegaan voor een langdurige periode. De canonbepaling is daardoor een belangrijke erfpachtvoorwaarde. De wetgever heeft de inhoud van de canonbepaling geheel aan partijen overgelaten. Niet alleen de hoogte van de canon, maar ook de bepalingen ten aanzien van de indexering en herziening zijn het resultaat van de onderhandelingen. Niet zelden leidt dit tot discussie.